Det store samtaletemaet rundt ungdom i disse dager er hva de håper å få, eller allerede har fått av penger på gavebordet til konfirmasjonen.

I en undersøkelsen Ipsos har gjennomført på vegne av DNB viser at årets konfirmanter ikke kan vente seg småsummer: I gjennomsnitt kan konfirmantene vente seg 52.000 kroner på gavebordet.

Så mye penger blir gitt

Hvor mye penger skal man gi til konfirmanten? Hvor mye gir foreldre, besteforeldre, gjester og de som ikke er invitert? Dette er det mange som lurer på.

De høyeste summene kommer normalt fra foreldre, etterfulgt av besteforeldre.

Ifølge undersøkelsen er det dette gjennomsnittsummene å gi:

  • Foreldre: 13.000 kroner i snitt.
  • Besteforeldre: 7.500 kroner i snitt.
  • Gjester: 900 kroner i snitt hver.
  • Inviterte som ikke kan komme: 400 kroner i snitt.

- Gi det du ønsker

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl oppfordrer gjestene til å på forhånd finne ut hva konfirmantene ønsker seg, og at det droppes å gi kontanter - men heller overføre penger digitalt. I stedet kan man gi et kort der man skriver at penger er overført til et gitt formål.

På den måten blir det større rom for å gi det gjesten ønsker, ikke det de tror alle andre gir, sier Sandmæl i en kommentar til undersøkelsen.

Søker Nav om støtte til konfirmasjon

Men konfirmasjon er ikke bare enkelt for de med dårlig råd.

På samme tid i fjor ble det en stor debatt da det ble kjent at foreldre søker Nav om støtte til konfirmasjoner. I mai fjor uttalte avdelingsleder Knut Kvassheim i Nav Midtbyen i Trondheim til Adresseavisen at de ikke er forpliktet til å hjelpe, men at de kan innvilge såkalt særskilt støtte til konfirmasjon.

Les: Foreldre søker Nav om støtte til konfirmasjoner

Retningslinjene fra Trondheim kommune var at en familie kan motta rundt 5.000 kroner til en konfirmasjonsfeiring.

- Vi gir rundt dette, av og til mer, av og til mindre. Hvor mye bestemmes etter individuelle vurderinger. Støtte til konfirmasjon kommer under posten «utgifter til begivenheter» og Trondheims fire Nav-kontorer bruker mellom 20.000 og 30.000 kroner hver på denne utgiftsposten årlig. Det aller meste betales ut i april, mai og juni, så da vil jeg tro mye går til konfirmasjon, uttalte Kvassheim.

Nav skriver følgende på sine sider om støtte til konfirmasjon.

- For eksempel ved konfirmasjon fremgår det av regelverket at en rimelig standard er et selskap på opptil 6000 kroner, klær opptil 3000 kroner, og rimelige utgifter til konfirmasjonsleir og transport.

Hvis begge foreldrene har holdt selskap for barnet i forbindelse med konfirmasjon, kan de hver for seg søke om bidrag fra den andre til dekning av utgiftene.