Gå til sidens hovedinnhold

Konfliktrådet anmelder scenekunstner Tormod Carlsen for dokumentforfalskning

– Dette viser bare for et vepsebol av bløff og forvrengninger av sannheten denne saken har vært, sier Nettavisens politiske redaktør Erik Stephansen.

Scenekunstneren Tormod Carlsen ble i dag anmeldt for dokumentforfalskning og «bevisst misbruk» av Konfliktrådet. Det er Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) som står bak anmeldelsen.

Subjekt omtalte først saken. Konfliktrådet melder selv om omstendighetene i en pressemelding.

Flere stridigheter

Bakgrunnen for saken er stridighetene i sommer da generalsekretær Begard Reza i Salam (organisasjon for skeive muslimer) trakk seg fra Ytringsfrihetskommisjonen, delvis begrunnet i at Sløseriombudsmannen, eller Are Søberg, hadde forårsaket trusler mot kunstnere.

Dette resulterte i et felles opprop fra 15 kunstnerorganisasjoner, deriblant Forfatterforeningen - som igjen førte til utmeldinger og internt opprør:

Les også: Fosnes Hansen ber forfatterforeningen trekke støtte til omstridt opprop

Les også: Kunstnere avlyser møte med Ytringsfrihetskommisjonen

Senere hevdet også kunstneren Hanan Benammar og Therese Bjørneboe i Norsk Shakespearetidsskrift at det hadde vært en slags «dom» i Konfliktrådet som beviste dette.

Scenekunstneren Tormod Carlsen selv bekreftet saken i Konfliktrådet overfor Nettavisen, men hevdet at saken ikke hadde direkte sammenheng med Sløseriombudsmannen, selv om de to andre personene involvert i saken hadde nevnt hans navn.

Nå viser det seg at hele Konfliktråd-saken er oppdiktet, og at dokumentet i saken var forfalsket. Tormod Carlsen sitter også i Kulturrådet, i utvalget for scenekunst.

Meglingen forekom aldri

– Konfliktrådet Oslo er misbrukt i et dokument hvor det blir fremstilt som om det skal ha vært gjennomført mekling i en sak med Tormod Carlsen som part. Saken er fremstilt som etterforsket av politiet, og deretter meklet i Konfliktrådet i Oslo, sier Christine Wilberg som er direktør i Konfliktrådet, i pressemeldingen.

Videre sier hun:

– Konfliktrådet Oslo har imidlertid ikke mottatt en slik sak fra Oslo politidistrikt. Det er heller ikke gjennomført mekling, eller skrevet avtale med Tormod Carslen som part.

Fant ikke avtalen

Nettavisens politiske redaktør, Erik Stephansen, skrev om saken 6. august i en kommentar med referanser til det påståtte meklingsmøtet i Konfliktrådet i Oslo - som altså aldri har funnet sted.

Les Erik Stephansen her: Kunstmiljøet fortsetter å bløffe og forvrenge

I etterkant av dette kunne ikke Sekretariatet for konfliktrådene finne denne avtalen i sine systemer. De kontaktet Carlsen.

Carlsen skal til slutt ha opplyst om at meklingen likevel ikke var i regi av konfliktrådet, og beklaget misforståelsen.

Sekretariatet for konfliktrådene er laget for å fremstå som en reell avtale etter mekling i regi av Konfliktrådet.

Det fremgår at navnet på meklere ikke stemmer overens med noen av Konfliktrådets meklere.

– Vi mener Tormod Carlsens fremstilling av saken, som underbygges med avtaledokumentet etter påstått mekling i regi av Konfliktrådet Oslo, er misbruk av Konfliktrådet som offentlig etat, og skadelig for konfliktrådets omdømme. Vi har i dag derfor valgt å anmelde han for dokumentfalsk, sier Wilberg i Konfliktrådets pressemelding.

– Bløff og fortrenginger

Nettavisens politiske redaktør, Erik Stephansen, er ikke overrasket over omstendighetene.

– Denne «saken» i Konfliktrådet ble forsøkt brukt som det endelige beviset på at Sløseriombudsmannen hadde forårsaket trusler, både av kunstneren Hanan Benammar og Therese Bjørneboe i Norsk Shakespearetidsskrift. Nå viser det seg altså å være et falskneri. Dette er vel først og fremst trist, sier Stephansen.

* Tormod Carlsen har ikke svart på Nettavisens henvendelser.

Les også Erik Stephansen: Den utrolige historien om Kjetil Rolness' hetsing av transseksuelle og framvisning av kjønnsorganer i dokø - og hvor i all verden var de voksne i VG?