«Jeg vet ikke hva jeg skal si men jeg er ikke et menneske lenger. Jeg er et monster. (...) De lagde en terrorist. Hevn er det eneste jeg har igjen. (...) Det blir deilig å se Norge falle en gang for alle. Hevnen skal råde over statens ugjerninger. (...) Som kompensasjon krever jeg 30 millioner kroner inn på min konto snarest. Eller så dør kongen.»

Teksten er hentet fra e-posten som ble sendt Slottets postmottaksadresse natt til 25. august 2020, og gjengitt i lagmannsrettsdommen som du kan lese her.

Mannen i 30-årene erkjente å ha sendt e-posten, men ble likevel frikjent i tingretten. I lagmannsretten ble han derimot dømt til tvungen psykisk helsevern.

Les sak fra lagmannsretten: Mann i 30-årene dømt for trusler mot kongen

Nå skal Høyesterett vurdere lovanvendelse og reaksjonsfastsettelse i straffesaken. Mannen anket også skyldspørsmålet, men Høyesterett vil ikke vurdere dette.

Mannen som sendte denne og andre truene e-poster, har i flere år slitt med psykisk helse. Han har vært tvangsinnlagt og tvangsmedisinert. At han ikke mangler sykdomsinnsikt og ikke ønsker å ta medisiner, ble vektlagt av lagmannsretten som dømte ham til psykisk helsevern.