PST sier torsdag at handlingen på Kongsberg fremstår som en terrorhandling.

Hendelsen passer de advarsler som PST kom med i Nasjonal trusselvurdering 2021, både i gjennomføring og i valg av våpen.

Les også: Her er terrorist Espen Andersen Bråthens advarsel

Les også: Politiet: Fire kvinner og én mann ble drept på Kongsberg

Politiet sier torsdag at den 38 år gamle mannen var alene om å drepe fem personer og skade to andre i Kongsberg sentrum onsdag kveld. Han brukte pil og bue og kniv.

Les også: Politiet ber folk ikke å spre bilder fra hendelsen på Kongsberg

I PSTs trusselvurdering advares det nettopp mot enslige angripere som ikke bruker skytevåpen eller eksplosiver:

«Samtlige angrep som har blitt avverget de siste to årene, har blitt planlagt utført med skytevåpen og eksplosiver. De fleste av disse avvergede angrepene har også involvert flere gjerningspersoner» står det i trusselvurderingen.

Ensom ulv

Nasjonale etterretningsorganisasjoner har blitt flinke til å fange opp planleggingen av større terroraksjoner som involverer mange personer. Derfor er små aksjoner som enslige personer planlegger og gjennomfører alene, en større trussel.

Både radikaliserte høyreekstreme og islamister vil mest sannsynlig gjennomføre terrorangrep alene eller med én annen person. Planleggingen vil de har gjort selv, men radikaliseringen har blitt gjort over tid og gjerne gjennom kontakter med likesinnede på internett.

Politiet undersøker nå om 38-åringen har blitt radikalisert, og om denne radikaliseringen var bakgrunn for angrepet. Han har tidligere konvertert til islam, og politiet har tidligere vært bekymret for om mannen var radikalisert.

Les: Politiet: Kongsberg-siktede er konvertitt til islam – det har vært en bekymring om radikalisering

Brukte ikke skytevåpen

At 38-åringen ikke valgte skytevåpen eller eksplosiver, har hjulpet ham å slippe unna etterretningsorganisasjoners søkelys. I trusselvurderingen for 2021 skriver PST at det internasjonalt var en økning i antall terrorangrep fra 2019 til 2020, og setter dette i sammenheng med bruk av våpen.

Les også: Amerikansk terrorovervåker: - Terrorgrupper har oppmuntret til å bruke bue som våpen

«Det høye antall gjennomførte angrep i 2020 har sammenheng med at de fleste av disse angrepene i all hovedsak er utført med kniv, hugg- eller stikkvåpen. Slike angrep er vanskelige å fange opp i forkant og dermed vanskelig å avverge. Samtlige angrep som har blitt avverget de siste to årene, har blitt planlagt utført med skytevåpen og eksplosiver. De fleste av disse avvergede angrepene har også involvert flere gjerningspersoner» skriver PST.