Paul, som hører til partiets Tea Party-fløy, sa søndag til TV-kanalen ABC at Snowden ikke fortjener dødsstraff eller lang fengselsstraff for å ha lekket hemmeligheter om amerikansk overvåking.

Han går i stedet inn for at spionsiktede Snowden, som har fått midlertidig asyl i Russland, skal slippe med noen få års fengsel om han kommer hjem og stilles for retten.

- Jeg tror historien vil vise at han avslørte et omfattende overgrep fra statens og etterretningstjenestenes side, sa Paul.

Paul sa hva han mente om saken et par dager etter at New York Times i en leder skrev at Snowden har gjort USA en stor tjeneste med sine lekkasjer. Avisa mener myndighetene burde tilby Snowden en form for amnesti slik at han får komme hjem.

I forrige måned kalte en føderal dommer NSAs overvåkingsprogram en vilkårlig og trolig grunnlovsstridig krenkelse av amerikanske borgeres rettigheter. Obama-administrasjonen har besluttet å anke dommerens kjennelse. (©NTB)