Oppløsningen av storfylket Viken vil bli en kostbar affære. Ifølge fylkeskommunens egen rapport om oppsplittingen, kan regningen bli på 440 millioner kroner.

Pengene vil blant annet gå til innleie av eksterne konsulenter, som skal jobbe med å oppløse fylket.

«Et grovt estimat tilsier at det må engasjeres et betydelig antall eksterne konsulenter i perioden 2023-2025 for å etablere de tre nye fylkeskommunene», står det i rapporten.

Konsulentbruken får nå Høyre på Stortinget til å reagere.

- Senterpartiet vil altså bruke penger på egne reverseringskonsulenter. Det er ganske ironisk, sier Høyres kommunalpolitiske talsperson, Mudassar Kapur, til Nettavisen.

Les også: Arbeiderpartiet kan stoppe oppløsning av Viken

- På inn- og utpust

I regjeringsplattformen til Senterpartiet og Arbeiderpartiet, står det nemlig at de skal «kutte i konsulentbruken i staten ved å utvikle egen kompetanse». En sak som særlig Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kjempet for i valgkampen i fjor.

- Vedum har jo kjørt ganske hardt på dette, så parodien blir komplett når han skal kjøre på med en reversering til nesten en halv milliard kroner - og det ender altså opp med at man må hente inn masse konsulenter, sier Kapur.

Vedum selv har advart sterkt mot den store konsulentbruken i det offentlige, fordi han mener «det flytter makt ut av departementet og over i konsulentselskapene».

- Den statlige konsulentbruken er blitt veldig, veldig høy. Det er altfor lite politisk debatt om denne pengebruken, sa han til Aftenposten i mars i fjor.

Les også: Vedum er innstilt på å ta regninga for å løse opp storfylket

Kapur forstår derfor ikke hvorfor det er greit med konsulenter denne gangen.

- Konsulenter har vært Senterpartiets store greie på både inn- og utpust, og så ender de opp med å bruke penger på sine egne reverseringskonsulenter. Dette er penger som kunne vært brukt på å utvikle gode tjenester til innbyggerne, sier han.

- Dette settes på pause

Høyre-politikeren håper nå at reverseringen av gigantfylket legges på is, og at vi ikke vil se et comeback av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

- Det er jo egentlig ikke en reversering, det er jo ikke noe å reversere til. Det dette handler om er å legge ned Viken som det er i dag, og så må du bruke masse penger på å sette opp tre nye fylker og tre nye fylkesadministrasjoner, sier han.

Han viser til at det i rapporten fra Vikens fylkesadministrasjon, kommer fram at en oppløsning vil gå utover tjenestene til innbyggerne - og stoppe nødvendig utvikling.

- Dette arbeidet vil bli satt på pause, og så vil man leie inn masse konsulenter som skal jobbe med reverseringen og oppsplittingen i stedet for at de kunne brukt de samme pengene på å utvikle gode tjenester for folk, sier Kapur.

I rapporten står det samtidig at «avhengigheten av eksterne konsulenter er kraftig redusert, noe som gir bedre utnyttelse av budsjettene...» - i det nye fylket Viken.

Les også: Advarer mot lavere bompenger for elbiler: - Folk vil kjøre mer

- Vedum tar ikke regninga

- Men Vedum har jo sagt at han skal ta hele regninga for oppløsningen, så da vil det vel ikke gå utover tjenestetilbudet til innbyggerne?

- For det første så tas ikke regninga av Vedum privat, men av fellesskapets midler. Rapporten har jo slått fast at dette vil skje uansett, fordi man bruker tid og ressurser på å drive med oppsplitting i stedet for å drive med videreutvikling. Så uansett hvem som betaler regninga, så vil dette gå utover tjenestetilbudet, hevder han.

Kapur mener Vedum, som også er finansminister, heller bør bruke tiden sin på noe annet enn fylkesoppløsninger.

- Landet trenger at finansministeren bruker tid og ressurser på å håndtere strømkrisen, jobbkrisen og pandemien. Der har regjeringen vært konstant bakpå. Isteden ønsker Vedum å påføre felleskapet en kostnad på nærmere halv milliard for å oppløse Viken, sukker han.

Kommentar: Viken er regionreformens største tabbe

- Stopp konsulentfesten

De neste ukene vil bli avgjørende for hva som skjer med Viken, og om vi får tre nye fylker. Nylig bestemte Akershus Arbeiderparti seg for å gå imot en oppløsning, og dermed er det opp til resten av partiets fylkeslag i fylket å avgjøre saken.

- Nå håper vi at resten av Arbeiderparti lytter til Akershus Arbeiderparti, og at denne konsulentfesten til Vedum ikke blir noen realitet, sier Kapur.

- Dere slo sammen de tre fylkene til Viken da dere satt i regjering, og motstanden har vært stor. Ser dere likevel på det store fylket som vellykket?

- Ting må få lov til å virke før vi ser resultatene. Jeg mener det er for tidlig å slå fast at det ikke funker, for Viken har jo ikke eksistert så lenge, sier han, og påpeker:

- Vårt primærstandpunkt er at det holder med to nivåer, stat og kommune. Derfor er vi i hvert fall imot å bruke tid og penger nå på å opprette tre nye fylker.

Vil ikke kommentere

Nettavisen har spurt om en kommentar til saken fra Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, men Finansdepartementet henviser oss videre til Kommunal- og distriktsdepartementet - som også ledes av Senterpartiet.

- Høyre og den forrige regjeringen har ansvaret for at Viken ble tvangssammenslått. Den tvangssammenslåingen kostet betydelig mer enn det regjeringen stilte opp med den gangen. Denne regjeringen vil bidra til at lokaldemokratiet blir tatt på alvor, også om det har noen kostnader med seg, skriver kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en epost til Nettavisen.

Gram ønsker imidlertid ikke å kommentere konsulentbruken ved en oppløsning:

- Jeg viser for øvrig til Viken fylkeskommune når det gjelder fylkeskommunenes egen rapport om oppdeling, skriver statsråden.

Avgjørelsen om Vikens skjebne vil bli tatt av fylkestinget i Viken 23. og 24. februar, og blir det et flertall for en oppløsning vil de tre nye fylkene være på plass i 2024.