– Vi har tatt kontakt. Jeg håper MDG etter hvert innser at de har mest å hente hos oss. Vi står klare, sier Lae Solberg til Dagbladet.

Ifølge Dagbladet har MDG på sin side gjort det klart at de i første omgang vil snakke med Arbeiderpartiet og SV, som de styrer Oslo sammen med i dag.

Håpet til Solberg er å danne en sentrum-høyre konstellasjon bestående av Høyre, MDG, Venstre, Sp og KrF. De fem partiene ville ha fått flertall med 30 av 59 plasser i bystyret.

Solberg er villig til å gå med på en rekke av MDGs krav for å få dem med på sin side, men sier at det ikke er aktuelt å øke bompenger for å kutte i kollektivprisene. Han vil heller ikke stanse utbyggingen av Røa-tunnelen eller nye E6 øst.

Listetoppen sier samtidig at Frp ikke er tiltenkt en plass i et eventuelt nytt byråd med Høyre og MDG.

– Det er nå en helt annen situasjon enn for fire år siden – et Høyre-, sentrum- og MDG-byråd er ikke lenger avhengig av Frp for å få flertall. En av MDGs viktigste begrunnelser for å velge venstresida for fire år siden, var at de ikke kunne samarbeide med et Oslo Frp som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Nå kan MDG danne flertall med Høyre og sentrum, sier han.