*Nettavisen* Nyheter.

Friske meninger

Kontantstøtte bør erstattes med integreringsstøtte

Raymond Johansen.

- Siden innføringen av kontantstøtte i 1998 har det blitt betalt ut over seks milliarder kroner i kontantstøtte i Oslo. I 2020 venter vi å bruke 250 millioner kroner på kontantstøtte i Oslo. Det er mer enn nok, skriver Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, i dette innlegget. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Kontantstøtte holder innvandrerfamilier borte fra arbeid og barnehage. Jeg foreslår at kontantstøtten erstattes med integreringsstøtte.

Av Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo kommune

I 2017 økte regjeringen kontantstøtten til 7500 kroner i måneden. En fersk rapport fra Nav viser at økningen har redusert arbeidskraften i Norge tilsvarende 500 fulltidsstillinger.

God intensjon - alvorlig effekt

Intensjonen med kontantstøtte er kanskje god, men effekten er alvorlig. Det er et klart mønster i hvem som får kontantstøtte.

Les også: Arbeiderpartiet vil fjerne kontantstøtten

Halvparten av de som får kontantstøtte er innvandrerfamilier. Det er ikke de godt integrerte innvandrerfamiliene som tar ut kontantstøtten, det er i hovedsak dem som allerede sliter med nettverk, språkforståelse og inntekt for å bli en del av det norske samfunn.

I rapporten fra Barnefamilieutvalget, det offentlige utvalget som regjeringen satt ned for å se på overføringene til barnefamiliene, står det:

«Evalueringer av kontantstøtten finner en negativ effekt av kontantstøtten på arbeidsmarkedsdeltakelsen blant mødre som har barn i kontantstøttealder. Effekten er sterkest blant mødre med innvandrerbakgrunn. Langtidseffekten av kontantstøtte er en generell reduksjon i det potensielle arbeidstilbudet fra mødre på omtrent 20 prosent.» (side 163)

Skaper passivitet

Arbeiderpartiets politikk er: Aktivitet, ikke passivitet. Kontantstøtte er passivitet.

Derfor vil vi fjerne kontantstøtten.

For det vi trenger er flere i arbeid, ikke flere på kontantstøtte. Det er gjennom arbeid folk får inntekt og mulighet til å leve frie liv. Og det er når folk jobber vi får skatteinntekter til å skape gode velferdsordninger, som igjen gir valgfrihet for familiene.

Les også: Vil stanse kontantstøtte til barn som ikke bor i Norge

Regjeringen med storsatsing på kontantstøtte

De borgerlige partiene har de siste årene hatt en storsatsing på kontantstøtte.

Regjeringen har økt kontantstøtten flere ganger - fra 3000 kroner i måneden til 7500 kroner.

Samtidig har regjeringen økt maksprisen for å gå i barnehage med 700 kroner - fra 2300 kroner i måneden til 3000 kroner.

Dermed har det blitt mer attraktivt å være på kontantstøtte, og mindre attraktivt å velge arbeid og barnehage.

Innlegget fortsetter etter meningsmålingen.

Regjeringen viser ofte til at de tilbyr en inntektsgradert ordning med gratis kjernetid i barnehagen, men ser vi på hva regjeringen faktisk bruker av kroner og øre, er det ingen tvil om at kontantstøtte er viktigst.

Les også: Ap vil fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler i Oslo

Regjeringen brukte i 2019 1,8 milliarder kroner på kontantstøtte, og 298 millioner kroner på gratis kjernetid i barnehagen.

Altså ble det brukt seks ganger mer penger på kontantstøtte enn på gratis kjernetid.

Ja til integreringsstøtte

Jeg respekterer at de borgerlige partiene ikke vil fjerne kontantstøtten, her er vi rett og slett uenige. Men jeg håper vi kan være enige om at kontantstøtten er til hinder for god integrering og at vi bør utvikle et alternativ til kontantstøtte; det jeg vil kalle integreringsstøtte.

Les også: Når lærerne slår alarm, må byrådet ta grep for å stanse gjengvolden i Oslo øst

I stedet for automatisk å innvilge kontantstøtte, mener jeg det bør innføres et lovkrav om at kommunene parallelt bør være forpliktet til å tilby integreringsstøtte som alternativ dersom familien har integreringsutfordringer.

Integreringsstøtte kan bestå av ulike statlige og kommunale tilbud, som for eksempel:

  • Gratis barnehage for barnet. Oslo kommune kan stille med barnehageplasser.
  • Språktrening for foreldre. Oslo kommune kan stille med plasser på Oslo Voksenopplæring.
  • Arbeidstrening gjennom utplassering i offentlige etater og bedrifter. Oslo kommune kan stille med arbeidsplasser, men kan også tilby lønnstilskudd slik at bedrifter kan gjøre det samme. Staten bør gjøre det samme.
  • Mentor og integreringsvenn for familien. I samarbeid med frivillige organisasjoner bør hver familie få en norsk integreringsvenn.

Seks milliarder kroner i kontantstøtte

Jeg utfordrer integreringsminister Jan Tore Sanner til et samarbeid om integreringsstøtte, og være med å teste det ut i Oslo som et alternativ til kontantstøtte.

Les også: Glem 10.000 skritt om dagen. Nå er det 100 PAI som gjelder (+)

Siden innføringen av kontantstøtte i 1998, har det blitt betalt ut over seks milliarder kroner i kontantstøtte i Oslo. I 2020 venter vi å bruke 250 millioner kroner på kontantstøtte i Oslo. Det er mer enn nok.

Nå er det på tide å tenke nytt om hvordan vi bruker fellesskapets penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag