Gå til sidens hovedinnhold

Kontroversiell sykkelvei vedtatt

Nå er det vedtatt - det blir tosidig sykkelfelt i Ekebergveien.

NORDSTRAND: 14. desember vedtok bystyret at det blir sykkelfelt langs Ekebergveien. Strekningen, som omfatter 700 meter av Ekebergveien sør for Sæterkrysset, inngår i «Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo», vedtatt 22.09.1999.

Opprinnelig ønsket man sykkelfelt på begge sider av veien samt tosidig fortausløsning. Samlet veibredde ville bli utvidet til 14 meter fra eksisterende 8-9 meter.

Men daværende byråd fremmet et alternativt forslag uten fortau på østsiden. Dette forslaget gir en samlet veibredde på 11,5 meter.

Det var dette forslaget bystyret vedtok 14.12. Av hensyn til bussholdeplassene er fortau på østsiden beholdt mellom kryssene Ljabrubakken og Tungebråtveien samt mellom kryssene Amund Hellands vei og Breiens vei.

– Dette alternativet medfører noe mindre inngrep enn det som var utgangspunktet, sier Espen Ophaug (V), nestleder i byutviklingskomiteen.

Unødig rasering

Sverre Samuelsen i Nordstrands Vel er skuffet, men ikke overrasket over vedtaket. Vellet har sammen med GLA’Nordstrand (Grønn Linje Aksjon Nordstrand) jobbet mot utvidelsen av Ekebergveien siden 2003. Utvidelsen av veien betyr blant annet at rundt 50 gamle trær må felles og at flere boligeiere vil få en bit av hagen ekspropriert.

– Vi mener dette er unødig rasering. Politikerne har egentlig aldri vært lydhøre for andre alternativer, sykkelveien skulle gå langs Ekebergveien, sier Samuelsen og legger til at de primært ønsker Mosseveien i tunnel.

– Her kunne det bli en fin sykkelvei. Og de transportsyklistene som vi har snakket med som bruker Ekebergveien i dag, synes strekket er fint som det er, sier Samuelsen.

Ikke tidsbestemt

– Denne saken har mange fasetter. Det å utvide med såpass mange meter vil gå på bekostning av noen trær og hager. Men veistrekningen er jo regulert til 12,5 meter så det vi gjør nå er tross mindre enn det man kunne ha fryktet, sier Espen Ophaug.

Når vedtaket blir effektuert er et annet spørsmål.

– Det avhenger av hvor høyt dette kommer på prioriteringslisten, men det er tverrpolitisk enighet om at sykkelveien skal prioriteres, sier Ophaug.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021