Gå til sidens hovedinnhold

Konventveien vedtatt stengt

Guro Fjellangers (V) forslag om stenging av Konventveien ble vedtatt i bystyret onsdag.

HOFF: Da er det vedtatt. «Byrådet bes umiddelbart igangsette arbeidet med å gjennomføre gjeldende reguleringsplan for Konventveien. Konventveien stenges fysisk mellom Bekkeliveien og Ladeveien».

Nok er nok

Venstres medlem i Samferdsels- og miljøkomiteen, Guro Fjellanger, fremmet forslaget som ble vedtatt i bystyret. FrP og Høyre stemte imot.

– Denne saken har pågått lenge og byrådet har ikke fulgt opp saken etter at politiet avslo å gjennomføre det tidligere vedtaket om «gjennomkjøring forbudt». Nok er nok. Befolkningen i områder har krav på en avgjørelse. Politiet har kategorisk avvist skilting og anbefalt stenging av Konventveien isteden. Stenging er også i tråd med gjeldende reguleringsplan, som innebærer opparbeidelse av grøntareal/friområde, sier Fjellanger.

Unødvendig

FrP og Høyre foreslo fartshumper og innsnevring for å minske gjennomfartstrafikken.

– Etter Venstres mening ville det gi et dårligere resultat og ville være unødvendig omstendelig og kostnadskrevende, sier Fjellanger.

Se reaksjoner og kommentarer i torsdagens utgave av Ullern Avis Akersposten.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis