Arbeiderpartiet sier nei og da er et trolig flertall på Stortinget for å stanse et norsk initiativ for hente til Norge barn og mindreårige fra Moria-leiren på øya Lesbos.

– Aps prioritet er fortsatt å ta imot flyktninger via FNs kvotesystem, svarer Aps innvandringstalsperson Masud Gharahkhani til Aftenposten.

I klartekst er det politikerspråk for å si nei til SV og Audun Lysbakkens utfordring om å ta imot enslige barn fra leire i Hellas.

Nylig tok de tidligere statsrådene Odd Einar Dørum (V) og Kurt Vollebæk initiativ til at Norge skal ta sin del av et felles europeisk prosjekt for å hente ut enslige asylsøkere. Oppropet fikk støtte fra tidligere statsråd Victor Normann fra Høyre, og andre politikere fra sentrum til SV.

I skyggen av koronakrisen har flere organisasjoner og politikere arbeidet for at barn fra Moria-leiren skal hentes til Norge.

I Stortingets åpne spørretime gikk Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne rett fra koronadebatt til Moria: - Jeg skal til en annen krise. Situasjonen for barn og voksne i Moria-leiren i Hellas er for tiden desperat. Omkring 20 000 mennesker, av dem 7 500 barn, er i dyp nød. Kronisk syke barn får ikke lenger offentlig helsehjelp, og hjelpeorganisasjonene som nå holder dem i live, angripes av høyreekstreme og kan bli nødt til å trekke seg ut.

Les debatten: Muntlig spørretime 10. mars

Ikke uventet fikk hun motbør fra høyresiden, og Jon Engen-Helgheim fra Fremskrittspartiet tegnet et annet bilde: - Det er mye som kan tyde på at asylordningen, eller målet om asyl i Europa, i seg selv bidrar til at folk som ikke er i nød, havner ut på en farlig flukt og etter hvert i lidelse og nød.

Statsminister Erna Solberg repliserte at Norge har brukt 10 milliarder kroner i nærområdene for flyktninger fra Syria, og bidratt med over en halv milliard kroner til Hellas.

- Utfordringen er at med de store migrasjonsbølgene vi har – for det er noen som er flyktninger fra en krigssituasjon, og noen som er flyktninger fra politisk forfølgelse, men det er også ganske mange migranter som beveger seg rundt omkring – er vi nødt til å ha tydelig kontroll, både på våre yttergrenser og på Schengens yttergrenser, og ha regler for det. Det er også for å forhindre at flere flytter på seg i verden, sa statsminister Erna Solberg i debatten.

Dette var altså holdningen før Norge ble stengt ned og den økonomiske pesten skylte inn over landet. Det var også før land som Frankrike, Italia og Spania opplevde titusenvis av covid-19-dødsfall og full krise i helsevesenet.

I dag er de toneangivende norske politikerne opptatt av den økonomiske krisen i Norge, og folk flest mest bekymret over egen økonomi, helse og ikke minst eldre slektningers helse. Oppslutningen bak Høyre og Erna Solberg er rekordstor, og Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre har spilt en konstruktiv rolle i opposisjonen.

Akkurat nå er vi på vei inn i noen tunge uker i Norge, der politikere og offentlige myndigheter må vie all oppmerksomhet på å redde norsk økonomi og norske arbeidsplasser - samtidig som de forhindrer kraftig økende dødstall og et overbelastet helsevesen.

Blir EU-landene enige med Hellas om å avhjelpe situasjonen for noen hundre flyktningebarn, så skal Norge selvsagt ta sin andel. Det er i så fall bare snakk om noen titalls personer som løftes ut av elendigheten. Men det må skje som følge av en bred enighet på Stortinget. Det politiske systemet er så hardt presset nå at det ikke tåler en opprivende strid om barna i Moria-leiren.

Derimot har Norge som ett av få land fortsatt økonomiske ressurser til å avhjelpe nøden i Hellas. Vi bør fortsette å bruke penger i nærområdene og bidra til å gi flyktningene verdige boforhold i Hellas ved å dele på de økonomiske belastningene.

Men akkurat nå er det politisk umulig å tenke seg at Norge skal være en pådriver for å tømme Moria-leiren.

PS! Hva mener du? Har vi problemer nok i Norge, eller er det en egoistisk betraktning så lenge Moria-leiren beskrives som et helvete på jord for de små barna? Skriv hva du mener i et leserinnlegg!