OSLO (Nettavisen): Noen svært få barn som har vært syke med covid-19 rammes av en betennelsesreaksjon som opptar fagfolk og myndigheter. I Sverige har rundt 100 barn blitt innlagt med denne tilstanden og cirka 30 er blitt behandlet på intensivavdeling. Disse ettervirkningene er også kjent i Norge, selv om antallet påviste tilfeller her er lavere. I juni i fjor var det fem kjente tilfeller i Norge.

- Svært få rammes av MIS-C

- Ettervirkninger av covid-19 hos barn knytter seg til ulike sykdomstilstander. Noen svært få barn rammes av en betennelsesreaksjon (Multisystem Inflammatory Syndrom in Children – MIS-C) som kan medføre behov for innleggelse i sykehus, forklarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en e-post til Nettavisen.

Les også: - 100 barn rammes ukentlig med sjelden senreaksjon etter koronasmitte

Dette er symptomene

Han har også et annet navn på syndromet; «long-covid»:

- Noe flere barn og unge voksne ser ut til å rammes av tilstanden «long-covid» som preges av vedvarende symptomer fra ulike organsystemer i kroppen, blant annet vedvarende nedsatt smaks- og luktesans, slapphet, brystsmerter, tungpustethet og liknende. Kunnskapen om dette er svært mangelfull og vi trenger mer forskning både i Norge og andre land for å kartlegge omfanget av slike helseplager, fastslår Nakstad.

Helsetoppene holder pressekonferanse i dag - den følger Nettavisen direkte:

Spørsmålet om koronasyke barn og senskader var også oppe på pressekonferansen med svenske helsemyndigheter tirsdag, der det ble henvist til en italiensk undersøkelse som viser at annethvert barn som har hatt covid-19 fortsatt har symptomer 120 dager senere.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sa tirsdag at det ikke er overraskende at Skåne ser flere tilfeller fordi smittespredningen der er stor. Han understreket at MIS-C fortsatt er en sjeldenhet.

Sykehus i Lund slår alarm

På pressekonferansen svarte avdelingssjef Thomas Lindén i Socialstyrelsen at de ikke har nøyaktige tall på hvor mange svenske barn som rammes av komplikasjoner eller ettervirkninger av covid-19, men på barneintensiven på Skånes universitetssjukhus i Lund slår legene alarm. Der er kapasiteten nå sprengt:

- Vi ser at barn som har hatt covid rammes av dette betennelsesessyndromet, MIS-C, tre til seks uker etter gjennomgått infeksjon, sier overlege Maria Mossberg ved barneklinikken i Lund til nyhetsbyrået TT ifølge Aftonbladet.

Les også: Tegnell: - Det er ingen tegn til at det roer seg ned

- Kroppen angriper seg selv

Peter Brodin, barnelege og immunolog ved Karolinska institutet og Karolinska universitetssjukhuset sier MIS-C nå er et velkjent fenomen og at et hundretall barn i Sverige er rammet. Dette har kommet som en andre bølge etter sommeren, og akkurat nå er det mange barn i Sverige som behandles for dette, ifølge Brodin, som understreker at de så langt ikke har hatt dødsfall blant denne gruppen.

- Vi tror at kroppen ganske enkelt angriper seg selv, at noe har gått skeis i det første forsvaret mot infeksjonen og at det deretter fører til en overaktivering, sier Brodin ifølge TT.

- MISC er ikke smittsomt, men skyldes altså kroppens reaksjon på en tidligere gjennomgått infeksjon. Det er sjelden, sannsynligvis noe som oppstår hos 1 per 100.000 barn, uttalte overlege og spesialist på barnesykdommer ved FHI, Margrethe Greve-Isdahl, til Nettavisen tidligere denne uken.