Rapporten overleveres til statsminister Jonas Gahr Støre klokken 13.

Frykten for overfylte intensivavdelinger var et av hovedargumentene for å stenge ned Norge. Samtidig viser tallene at det er blitt elleve færre intensivplasser siden koronakrisen traff Norge i mars 2020, skriver Aftenposten.

Koronakommisjonen vil derfor anbefale et løft for å få utdannet flere intensivsykepleiere.

Kommisjonen har sett på utredningene om intensivkapasiteten som ble laget etter svineinfluensaen for over ti år siden, opplyser kommisjonens leder Egil Matsen til NRK.

- Ulike regjeringer, sikkerhetsmyndigheter og helsemyndighetene har siden den gang påpekt at intensivkapasitet og beredskap ville bli utfordret ved en langvarig krise, sier han.

Vaksineanskaffelser og prioritering

Norges strategi for å skaffe vaksiner er et av temaene de har sett spesielt på, fortalte Matsen til NTB mandag.

Norge valgte å samarbeide med EU om å skaffe vaksiner, og kommisjonen er bedt om å vurdere dette opp mot andre land som valgte en annen strategi, spesielt Israel og Storbritannia, som inngikk egne, bilaterale avtaler.

– Vi har sett på hvilke alternativer myndighetene faktisk hadde, sa Matsen.

Kommisjonen har også sett på om lærere og andre yrkesgrupper burde fått forrang i vaksinekøen, samt om Oslo og andre områder med høyt smittetrykk burde fått flere vaksiner tidligere.

En analyse viser at sykdom kunne vært unngått dersom regjeringen hadde lyttet tidligere til de faglige rådene om å skjevfordele tidligere, ifølge NRK.

Karantenehotell

Også tiltakene for å hindre smitte fra utlandet, inkludert bruken av karantenehotell, er med i rapporten.

Matsen understreker at det er utenfor kommisjonens mandat å ta stilling til om innreisetiltakene var lovlige. Et advokatfirma har vurdert det rettslige grunnlaget for innreiserestriksjoner mot nasjonalt og internasjonalt lovverk, ifølge NRK.

Også kravet til egenandel på karantenehotell er vurdert. Enkelte måtte betale opp mot 5.000 kroner for ti netter på hotell, mens Det internasjonale helseregelverket (IHR) som sier hovedregel at karantenetiltak ved innreise skal være gratis.

Andre rapport i rekken

Rapporten som kommer tirsdag, er kommisjonens andre og siste rapport. Den dekker perioden fram til 31. oktober 2021 og tar dermed i hovedsak for seg Solberg-regjeringens vurderinger. Den første rapporten kom i april i fjor, og kommisjonen gikk da hardt ut mot regjeringen for å være dårlig forberedt på pandemien.

Hva som skjedde da Støre-regjeringen stengte ned 13. desember, får vi ikke svar på nå. Det kommer i en ny rapport.