*Nettavisen* Nyheter.

Kosmo refser etterfølgeren

Foto: Holm,Morten (SCANPIX)

Tidligere forsvarsminister Jørgen Kosmo slakter den nåværende for sulteforing av Forsvaret.

20.01.09 16:07

Riksrevisjonen har gjennomgått Forsvarets evne til å forsvare Norge, og er meget kritisk:

- Redusert operativ evne innebærer at Forsvaret får svekket mulighetene til å utføre sine oppgaver, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Refser etterfølgerne
Riksrevisorens utfall mot forsvaret kommer kort tid etter at hans etat rettet flengende kritikk mot etterfølgerne på Stortinget deres håndtering av pensjoner.

Nå er det forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen som får refs.

- Øvingsaktivitet er redusert eller kansellert, og Forsvaret mangler vesentlig kompetanse, mener Riksrevisjonen.

- Både for 2007 og 2008 rapporterte forsvarssjefen om for lav treningsaktivitet i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Spesielt for Sjøforsvaret er det påvist store forsinkelser knyttet til nytt materiell, konkluderer Riksrevisjonen.

Store ambisjoner
Stortinget svingte sparekniven over Forsvaret i 2004, og vedtok å redusere driftsutgiftene til støttefunksjoner med minimum to milliarder kroner.

Pengene skulle vris mot operativ virksomhet og investeringer.

Samtidig skulle antallet årsverk ned til 15.000 og Forsvaret skulle selge unna eiendommer.

Hovedmålet var å fristille midler til å gjøre Forsvaret bedre i stand til å forsvare landet.

Alvorlig
Riksrevisjonen er ikke fornøyd med hvordan målsetningen er nådd.

- Riksrevisjonen ser derfor alvorlig på at omstillingen samlet sett ikke har bedret den operative evnen fra 2005 til 2007, heter det i konklusjonen.

Riksrevisjonen er særlig kritisk til at de lovede investeringene ikke er gjennomført som planlagt og at man også er på etterskudd med omstillingen.

- Operativ evne er samlet sett for årene 2005-2007 redusert, skriver Riksrevisjonen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.