Gå til sidens hovedinnhold

Kraftig økning i antall boligklager

Det er en klar sammenheng mellom antall klager på bolig og trykk på boligbygging.

Oslo: Forbrukerrådet opplever en vekst på antall klager på bolig siden i fjor.
Vi har hatt en kraftig økning på 25 prosent flere klager i forhold til i fjor, sier prosjektleder Birger Jensen på Forbrukerrådets boligsider.

Klar sammenheng

Jensen sier at det er en tydelig sammenheng mellom presset i byggebransjen og antall klager.
Jo mer press i byggebransjen det er, flere folk klager på dårlig utført arbeid.
Klagene som Forbrukerrådet registrere er ikke et særfenomen i Oslo, men er jevnt fordelt over hele landet.
Det er mange ulike klagesaker. Noen gjengangersaker er det alltid, sier Jensen.

Alt galt

Tidspresset i byggebransjen forårsaker ofte at jobben blir gjort i all hast. Derfor skjer det feil som må rettes i ettertid.
Folk klager ofte på prisen av boligen som ikke ble som avtalt. I tillegg til det er det en del klager som er knyttet til dårlig utført arbeid, dårlige materialer eller liknende, sier Jensen.
Forbrukerrådets anbefaling er å alltid sende en skriftlig klage til entreprenøren.
Folk bør alltid sende en skriftlig klage til entreprenøren der de krever feilene rettet.
Klagen skal inneholde en tidsfrist for utbedring av feilene.
Tidsfristen bør være rimelig for både entreprenøren og beboeren, sier Jensen.

Prisavslag

Forbrukere kan også kreve prisavslag ved tvistesaker.
Prisavslaget skal være lik kostnaden å rette slike feil.
Prisen av reparasjon skal innhentes fra en tredjepart.
Hvis det, for eksempel er en kjøkkenvifte som ikke er installert, skal prisavslag være lik prisen installasjon av viften ville vært om noen andre installerte den, sier Jensen.

Nemnda

I ytterste konsekvens kam boligeiere klage saken til Boligtvistnemnda.
Nemnda behandler klager på kjøp av ny bolig, avtaler om oppføring av bolig, og arbeid som blir oppført direkte som et ledd i slik oppføring.
Boligtvistnemnda behandler bare tvister mellom forbruker og medlem av Boligprodusentenes Forening, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Norges Byggmesterforbund.
Saker som er helt eller delvis brakt inn for eller avgjort av en domstol behandles ikke av Boligtvistnemnda, sier Jensen.
Jo mer press i byggebransjen det er, er det flere klager
Birger Jensen

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis