Helsedirektoratet melder at det onsdag var 325 personer lagt inn på sykehus med covid-19 på norske sykehus.

Det er 7 flere enn dagen før, og viser at trenden med utflating av antall sykehusinnleggelser fortsetter.

Nyhetsstudio: Alt om koronaepidemien

105 av disse fikk invasiv respiratorbehandling, noe som er 8 flere enn dagen før.

Det er første gangen dette tallet har vært over 100.

Stabile smittetall

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser fredag samtidig at antallet bekreftede smittetilfeller i Norge nå er 4655.

Det er 208 flere enn dagen før, og økningen er på linje med hva man har sett de siste dagene.

Tallet er som alltid forbundet med betydelig usikkerhet, siden kun en liten del av befolkningen tilbys testing.

Totalt er det testet 94.265 personer, og i snitt har 4,8 prosent av de testede fått påvist sykdommen.

- Noen grupper kan være mer utsatt

I andre land har det vist seg at innvandringsbefolkningen har vært overrepresentert av koronapasienter. Det har nå FHI sett nærmere på.

- Så langt ser vi ingen generell overrepresentasjon blant utenlandsfødte. Når vi analyserer data etter kjønn, alder, smittested og fødeland, ser vi i midlertid at det er noen grupper som kan være mer utsatt deriblant innbyggere født i Somalia. For å nå denne gruppen i enda større grad iverksetter vi nå et tiltak gjennom sosiale medier på somalisk. Målet er å nå somaliere i enda større grad, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Fødeland er kjent for 4539 personer. Av disse er det 829 personer som er født utenfor Norge (18 prosent av de med kjent fødeland). Det er flest personer med fødeland:

 • Somalia (201)
 • Sverige (45)
 • Pakistan (41)
 • Irak (37)
 • Iran (36)
 • Filippinene (31)
 • Danmark (30)

Også i Sverige er somaliere en gruppe som har kommet dårlig ut. Det er uklart hva som er årsaken, men ifølge NRK har man sett at informasjonen har vært dårlig inn mot dette miljøet da viruset begynte å spre seg.

- I den somaliske kulturen er det viktig å omgås, støtte og besøke hverandre, spesielt når noen er sjuke, sa styremedlem i den svenske legeforening Jihan Mohamed.

Også i Norge har denne bekymringen vært uttrykket. Ayan Abdulle skrev i BT et leserinnlegg der hun ba somaliere ta situasjonen på alvor.

Bekymret ordfører

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo opplyser til Aftenposten at kommunen blant annet bruker Facebook og WhatsApp og har mye kontakt med de religiøse miljøene.

– Det som bekymrer meg, er at en del i innvandrermiljøene har underliggende sykdommer, som diabetes 2, og dermed er veldig utsatt. Mitt inntrykk er at det er en økt bevissthet rundt dette. Vi får vi håpe vi greier å stoppe det, forteller ordføreren.

Hovedfunn fra rapporten

 • Det er nå meldt om 4 655 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Oppdatert kl 24.00 den 31.03.2020.
 • Det er totalt 32 dødsfall varslet til FHI (per 1.04.2020 kl. 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (fra 62 til 95 år).
 • Totalt 94 265 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 31.03.2020 kl. 15.00. Om lag 4,8 prosent av de som er testet er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt. Gjennomsnittsalder for de smittede er 48 år, 51 prosent er menn.
 • Det er totalt 168 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet*, av disse er 107 er fortsatt innlagt. Gjennomsnittsalderen for de 168 som har vært eller er innlagt på intensivenhet er 60 år og 76 prosent er menn (Norsk intensivregister per 01.04.2020 kl. 08.00).

Aldersfordelingen for intensivpasienter er som følger:

 • 0-30 år: 4 personer
 • 30-39 år: 7 personer
 • 40-49 år: 26 personer
 • 50-59 år: 36 personer
 • 60-69 år: 53 personer
 • 70-79 år: 34 personer
 • 80 år eller eldre: 8 personer

Kraftig nedgang i luftveisdiagnoser

Folkehelseinstiuttet kan samtidig melde at det siste døgn har vært en betydelig nedgang i antall konsultasjoner ved legekontor og legevakt som har med luftveisinfeksjoner.

For første gang siden midten av mars er andelen av denne typen henvendelser under 20 prosent.