– Giftinformasjonen ser med bekymring på økningen i antallet henvendelser knyttet til uhell med avløpsåpnere. Vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at dette er produkter som kan gi alvorlig skade ved uhell, sier seniorrådgiver Merethe Midtervoll hos Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Årsaken til det økte antallet henvendelser er ukjent, men økningen begynte før koronapandemien satte inn. Likevel ser ikke Midtervoll hos Giftinformasjonen bort ifra at tiden folk har hatt hjemme, kan ha bidratt til den økende trenden.

Les: Skade på konteiner utenfor Rogaland trolig årsak til plastutslippet i Oslofjorden

Avløpsåpnere er blant de farligste produktene som finnes i hjemmet. De inneholder ofte sterke syrer eller baser som kan gi alvorlige etseskader i hud, svelg og øyne, og det kan ta tid før skadene blir synlige.

- Det er viktig å ta førstehjelpen på alvor, og skylle raskt etter uhellet. I tillegg er det viktig å skylle lenge og uten opphold.

Får man avløpsåpner i munnen, må man ringe til 113 for øyeblikkelig hjelp.

Les også: Å vaske bilen hjemme er allerede forbudt i Sverige og Tyskland – nå kan det bli strammet inn i Norge