Arbeiderpartiet krabber over 33 prosent, mens både Høyre og Frp går litt tilbake på en fersk meningsmåling. Samtidig har regjeringens støttepartier solid framgang.

Senterpartiet faller hele 1,3 prosentpoeng til 5,1 prosent på Dagens Næringslivs partibarometer for februar, som Sentio Research har laget. Samtidig går både KrF og Venstre fram henholdsvis 0,8 og 1,4 prosentpoeng til 5,1 og 4,8 prosent.

SV bykser fram 1,1 prosentpoeng og havner godt over sperregrensen igjen med 4,9 prosent.

Den største taperen er Miljøpartiet De Grønne, som faller 1,9 prosentpoeng til 2,6 prosent. Det er under den viktige sperregrensen på 4 prosent.

Dette er tallenes tale i målingen: Ap 33,2 (+0,7), H 23,8 (-0,3), Frp 17,0 (-0,2), KrF 5,1 (+0,8), Sp 5,1 (-1,3), SV 4,9 (+1,1), V 4,8 (+1,4), MDG 2,6 (-1,8), Andre 2,1 (-0,2), Rødt 1,5 (uendret). Feilmarginen i målingen er på mellom 0,9 og 3,4 prosentpoeng.

Dersom målingen var valgresultat ville Høyre fått 41 mandater, Frp 32, Venstre 8 og KrF 9. Regjeringen ville dermed trengt støtte fra begge samarbeidspartiene for å få flertall for sine saker i Stortinget.