Gå til sidens hovedinnhold

Kraftmangel gir høyeste prisvekst på 20 år

Prisveksten i januar var den kraftigste på over 20 år. Grunnen var i hovedsak de høye kraftprisene

Konsumprisindeksen økte med 5,0 prosent fra januar i 2002 til januar 2003, viser tall fra Statistisk sentralbyrå mandag.Makroanalytikerne ventet i snitt en økning på 4,2 prosent, ifølge en rundspørring gjort på forhånd av nyhetsbyrået Reuters.Fra desember til januar økte prisene med 2,3 prosent, noe som er den høyeste veksten på en måned siden januar 1982.Prisene på elektrisitet inkludert nettleie og avgifter steg med hele 48,6 prosent fra desember 2002 til januar 2003Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), hvor effekten av energi og skatt er holdt utenom, økte med 1,8 prosent på årsbasis, altså fra januar til januar.Her ventet analytikerne i snitt en vekst på 1,7 prosent, så fasit var marginalt høyere enn ventet.Norges Bank styrer primært etter kjerneinflasjonen, og anser de økt strømprisene som en innstrammende faktor når det gjelder husholdningenes disponible inntekt.Den voldsomme prisveksten nå i januar vil derfor ikke påvirke Norges Bank i retning av økt rente.Bakgrunn:Statistisk sentralbyrå utarbeider prisvekst-tallene ved å undersøke faktiske priser på et representativt utvalg av varer og tjenester som selges til forbrukere i Norge.For det første er det viktig å merke seg at dette dreier seg om faktiske priser ut til forbruker. Er det salg, går prisen ned. Økes avgifter, går prisen opp.For det andre er det viktig å merke seg at det er gjort et utvalg. Utvalget gjøres en gang i året og er ment å representere varer og tjenester som faktisk er etterspurt av forbrukerne. Ellers ville man over tid endt opp med en indeks hvor skomakertjenester veide tyngre enn PCer.Norges Banks mål er at prisveksten skal være 2,5 prosent to år frem i tid - hverken mer eller mindre. Dersom banken tror prisveksten blir lavere, senkes renten. Dersom den tror prisveksten blir høyere, økes renten.Det er viktig å merke seg at Norges Bank ser to år frem i tid. Banken heller nå mot å øke renten, selv om den tror prisveksten de kommende månedene - midlertidig - vil falle under målet.Det er også meget viktig å merke seg at Norges Bank ikke styrer etter den ordinære konsumprisindeksen, som forkortes KPI.Norges Bank ser i stedet på er konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energipriser, populært kalt KPI-JAE. Dette gjøres fordi man mener dette bedre illustrerer den underliggende prisveksten

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene