Torsdag publiserte Havarikommisjonen en rapport om en kortslutning på Sandefjord stasjon tirsdag 27. juli 2021.

Kortslutningen ble etterfulgt av en brann i anlegget, som sørget for «omfattende skader». Nå er regningen klar.

– Det oppsto brann et teknisk rom i Sandefjord stasjon og det ble omfattende skader i anlegget i et stort geografisk område. I tillegg til langvarig avbrudd i togtrafikken på Vestfoldbanen, ble de direkte skadene beregnet til om lag 90 millioner kroner, konkluderer Havarikommisjonen.

– Dette er kostnader for materielle skader og ikke inkludert kostnader som påløp for buss for tog og manglende tilgjengelighet på strekningen, står det videre i rapporten.

Hendelsen førte først til full stopp i togtrafikken i flere uker, etterfulgt av redusert kapasitet på strekningen i halvannet år.

Sandefjord stasjon ble først gjenopprettet 11. desember 2022.

– Sannsynligvis oppsto feilen etter at en fugl skapte forbindelse mellom anleggets forbigangsledning og jord. Vernene som skulle detektere slike feil, og sikre at brytere koblet ut spenningen, fungerte ikke som forutsatt. Dette medførte at forbigangsledningen brant av og falt ned på bakken, skriver kommisjonen i sin rapport.

Østlandsposten har tidligere omtalt at fuglen sannsynligvis var en kråke.