- Nyttårsforsettet for alle foreldre bør være – snakk om arv. Det er oppfordringen fra privatøkonom i Sparebank 1 SMN Endre Jo Reite.

Ifølge Reite sier én av fire at de har vært involvert i krangel eller konflikter knyttet til arv samtidig som under 10 prosent har laget testamente.

- Større velstand enn noen gang gjør at mange arveoppgjør omfatter store verdier. Foreldre bør ta ansvar for å bestemme hvordan verdier skal fordeles, og ta det opp med arvingene sine. Da kan de unngå at arven er med på å skape konflikter mellom barna. De fleste vil tro godt om sine barn, men misforståelser og uklarhet fører oftere og oftere til dype konflikter mellom arvingene. Her bør arvelater ta ansvar, og skrive et gyldig testamente, sier Reite.

Mange kilder til konflikt
Selv om det er regler for fordeling av arv så er det likevel mange forhold som medfører konflikt.

- Blant de vanligste spørsmålene er hvor mye barna har fått i støtte eller gaver tidligere, hvor mye som skal betales for å kjøpe ut arvinger fra fritidseiendom og hvem som skal ha spesielle gjenstander. Penger er kanskje det enkleste å fordele, men med en gang det dreier seg om gjenstander eller eiendom med affeksjonsverdi ser vi at det ofte oppstår konflikter, sier Reite.

Sammen med testamente er overføring av gjenstander og eiendom gjennom ektepakt en måte å sikre at arveoppgjøret blir mindre konfliktfylt. Sørg for at eiendeler står registrert på rett eier, snakk om arv, og skriv testamente.

-Det er enkelt å opprette et testamente, og det å etterlate seg et bo uten noen slik veiledning for fordeling er å spille et høyt spill med det fremtidige samholdet mellom arvingene, sier privatøkonomen.

De viktigste arvereglene:
* Barna arver først. De deler 2/3 av arven etter avdøde, men har ikke rett på mer enn én million kroner

* Gjenlevende ektefelle har anledning til å bli sittende i uskiftet bo dersom det ikke er særkullsbarn

* Ektefellen har minstearv på 4 eller 6 ganger Grunnbeløpet i Folketrygden. Denne arveretten går foran barna. Er det bare felles barn har ektefelle rett til å bli sittende i uskiftet bo.

* Et testamente eller en ektepakt må være skriftlig og bevitnet av to uavhengige vitner for å være gyldig

Fellene:
* Barna er uenig om gaver/penger de har mottatt mens avdøde levde var forskudd på arv eller gave som ikke skal medregnes i arveoppgjøret

* Barna er uenig i verdien på gjenstander, eller i om det er muntlig avtalt at enkelte gjenstander skal tilfalle en av dem

* Barna er uenig om fritidseiendom eller bolig skal beholdes til felles bruk eller selges, og uenig om oppgjør seg i mellom

* Avdøde er gift på nytt, eller har ny samboer og det oppstår konflikt om hva som er en del av avdødes bo fordi det mangler ektepakt

* Det oppstår konflikter om hvilke gaver eller disponeringer gjenlevende kan gjøre fra uskiftet bo

* Avdøde etterlater seg brev eller påskrift på gjenstander, og det oppstår konflikt om man skal følge avdødes ønske, eller om man skal følge kravene til gyldig testamente

* Man glemmer å beskrive hva som skal skje med gjenstander med affeksjonsverdi i testamentet, og beskriver bare fordeling av formue. Det er ofte enkeltgjenstander og ikke penger som leder til konflikter

* En eller begge vitnene til testamentet har tilknytning til arvingene, eller det oppstår konflikt om avdøde har vært presset til å skrive testamente