– Det er alvorlig for tilliten til politiet. Det er enkelthendelser som er problematiske og alvorlige, men det vi opplever som det mest alvorlige, er den sammenblandingen som har skjedd over tid, sier utvalgsleder Anne-Mette Magnussen til NTB.

– Når det er uklart hvem som er politi og hvem som er Norsk Narkotikapolitiforening, så kan det gå på bekostning av tilliten til politiet. En uklar rolleforståelse kan få konsekvenser for tillit, og det er alvorlig, sier Magnussen.

Les også: Det blir ingen granskning av politiet: – Pinlig av Mehl

For svak bevissthet om reglene

Rolleforståelsesutvalget leverte onsdag sin rapport om forholdet mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Utvalgsleder Anne-Mette Magnussen slo fast at regelverket er godt nok. Problemet er at regelverket ikke har blitt fulgt.

– Utvalgets hovedinntrykk er at politiet ikke bevisst har brutt regelverket, men bevisstheten om hvilke regler som gjelder, og når reglene kommer til anvendelse, har vært for svak, sier Magnussen.

Les også: Han var Putins mann i Donetsk – nå tar han et oppgjør

Utvalgets mandat var å vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen NNPF.

– Vår hovedkonklusjon er at det ikke i tilstrekkelig grad har vært skilt mellom rollen som politi og rollen som medlem i NNPF. Det er ikke mangel på regler og normer, men mangel på etterlevelse av disse, sa Magnussen på pressekonferansen.

Les også

Regjeringen står i spagaten mellom straff og hjelp

Må styrke ytringsklimaet

Det enstemmige utvalget mener politiet har latt NNPF utføre oppgaver som burde vært politiets ansvar.

– Politiet har overlatt ansvaret for gjennomføring og organisering av opplæring på doping- og narkotikafeltet til en privat forening. Gjennom utdanningskonferansen har NNPF tatt, og blitt tildelt, ansvar for en kompetanseutvikling av politiansatte som politiet burde gjort selv, sier Magnussen.

– Dette bør være en kjerneoppgave for politiet, sier hun.

Utvalget mener videre at det er behov for å styrke ytringsklimaet i politiet.

– Det synes å herske usikkerhet om grensene som lojalitetsplikten setter for politiansattes adgang til å opptre, herunder å ytre seg, sa utvalgslederen.

Les også: Generalen fikk skylden for russisk fiasko – nå skal han være klar for ny toppstilling

En politiskandale

Justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland, kaller saken en politiskandale.

– Måten NNPF har blandet roller som politi og lobbyorganisasjon, er en politiskandale. Nå har vi det svart på hvitt, dokumentert, sier han i en epost til NTB.

– Det mest alvorlige er hvordan denne saken bidrar til å svekke politiets tillit. Det har motarbeidet politiets arbeid med egen rolleforståelse og kultur. Og det har trenert en helt nødvendig realitetsorientering i norsk ruspolitikk, sier han videre.

Les også: Wagner-sjefen sier han har 52 nordmenn klare til å reise hjem og gjennomføre statskupp