Før sommeren 2018 vedtok Stortinget Arbeiderpartiets forslag om statlig tilsyn med koranskoler, med én stemmes overvekt. Det lød slik:

«Stortinget ber regjeringen gjøre tilsyn og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsben av.»

Dana Æ. Manouchehri: Muslimske barn skal ha like rettigheter som andre barn

I regjeringens forslag til ny trosamfunnslov som kom i sommer, har den ikke fulgt opp Stortingets vedtak. Den foreslår bare noe løst om egenrapportering. I debatter om behovet for tilsyn som bl.a. vi i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) arrangerte, benektet sentrale personer i det muslimske miljøet at det fins slike koranskoler som var bakgrunn for vedtaket.

Aftenposten kunne denne helgen dokumentere at det til tross for kritikk overnatter barn i lokalene til Det Islamske Kultursenter i Drammen alle de fem ukedagene de var der, og de avdekker også at det samme skjer i menighetens lokaler i Oslo og Nedre Eiker. Her våkner barn og unge en vanlig hverdagsmorgen i en sovesal i et ombygd næringsbygg midt i et industriområde.

Nå vil Det islamske kultursenter åpne en ny såkalt «skolefritidsordning» med seks sovesaler i Groruddalen, og har planer om et nytt stort menighetssenter med overnatting i Drammen. De har kjøpt eiendommer for 101 millioner og planlegger å ekspandere.

Av reportasjen i Aftenposten framgår det også at barna lærer at gutter og jenter skal være adskilt, og at kvinner ikke skal kunne reise noe sted uten følge av mannen. Hele den konservative ideologien til Det Islamske kultursenter, som har menigheter bl.a. i Oslo, Stavanger, Grenland, Nedre Eiker og Drammen, handler om motstand mot integrering og verdier som likestilling.

Siv Jensen: Koranen står ikke over norsk lov

Etter disse avsløringene i Aftenposten håper jeg regjeringen vil snu, og være med å gjennomføre det Stortinget vedtok i fjor. Da må lovforslaget deres endres når det snart skal behandles.

Jeg håper særlig FrP, som stemte sammen med oss i fjor, blir med på dette. Det islamske kultursenter får ifølge Aftenposten 5,7 millioner i statsstøtte. Det gir staten all grunn til å stille krav.

Dette handler ikke om trosfrihet, men om barn og unges oppvekstvilkår og om at vi må stille krav til integrering her i landet.