*Nettavisen* Nyheter.

Kredittilsynet om Storebrand-posten

Storebrand-aksjen har steget kraftig på spekulasjoner rundt DnB-posten og oppkjøp. Fredag var Kredittilsynet ute med sitt syn på Svein Aasers Storebrand-post

19.05.08 01:02

Kredittilsynet skriver i sitt svar om DnB Nor-fusjonen at de mener at DnB bør selge seg ned til 10 prosents eierandel i Storebrand. Dermed er Kredittilsynet ikke like tøffe i sine krav for å godkjenne DnB Nor-fusjonen som Konkurransetilsynet. 10 prosents grensen er i dag nivået for å blokkere et oppkjøp av norske finansselskaper. Denne blokkeringsregelen vil trolig forsvinne fra årsskiftet.Konkurransetilsynet ønsker, som kjent, at DnB skal selge hele sin 10 prosents eierandel i Storebrand.- DnB Nor vil inneha ca 10,7 prosent av aksjene i Storebrand. Posten på 0,7 prosent er en relativt liten aksjepost som må kunne selges raskt. Kredittilsynet har tatt Konkurransetilsynets vilkår om at DnB Nor må selge hele sin eierandel i Storebrand til etterretning. Kredittilsynet er av den oppfatning at Konkurransetilsynets krav om totalt nedsalg ikke er i motstrid med Kredittilsynets vilkår om reduksjon av eierandel. Kredittilsynet ser imidlertid ikke grunn til å innta dette som del av de vilkår som settes for fusjonen etter finanslovgivningen, skriver Kredittilsynet.Tilsynet viser til at de nye eierbegrensingsreglene i finansbransje antagelig vil være i kraft fra 1. januar. Disse løser opp blokkeringsmuligheten til aksjonærene i den norske finansbransjen. Kredittilsynet skriver derfor at en endring i forslaget om at DnB Nor ikke skal måtte søke om tillatelse til å eie 10,7 prosent av aksjene i Storebrand i salgsperioden.- Konsernet DnB Nor må innen seks måneder etter at konsesjon er gitt til fusjonen mellom DnB Holding og Gjensidige Nor, redusere sin eierandel i Storebrand ASA til maksimalt 10 prosent. Dersom salget ikke er gjennomført innen 1. januar 2004, vil DnB Nor i salgsperioden ikke måtte søke om tillatelse til å eie mer enn 10 prosent av aksjene i Storebrand, er Kredittilsynet forslag til bestemmelsen rundt DnBs post i Storebrand.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.