Dagens og fremtidens kreftpasienter ser ut til å være blant dem som rammes hardest av de indirekte virkningene av pandemien.

Etter at Norge stengte ned har antallet kreftdiagnoser i Norge stupt.

Les også: Helse-Norge forbereder seg allerede på neste pandemi

- For alle diagnoser ser vi en nedgang på 12,7 prosent i perioden mars–september 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Nedgangen i perioden mars–mai var på hele 23 prosent, skriver ansatte i Kreftregisteret i et debattinnlegg i Tidsskriftet for Den norske legeforeningen.

Frykten er at mange nå ikke oppdager kreft på et tidlig stadie.

- Det tar sannsynligvis flere år før vi vet om pasienter har fått kreften diagnostisert i et mer avansert/senere stadium som følge av pandemien, og hvilke konsekvenser dette har for overlevelse og behandlings-/oppfølgingsbehov i helsetjenesten, melder de.

Kreftforskningen stuper

Men pandemien har ikke bare ført til at krefttilfeller ikke oppdages, det har også ført til en dramatisk nedgang forskningen på kreft.

Legetidsskriftet Jama (Journal of the American Medical Association) har sett nærmere på hvordan pandemien har påvirket forskning på kreft som følge av pandemien, og resultatene er dramatiske:

- Sammenlignet med perioden før pandemien, kan covid-19 settes i sammenheng med en 60 prosent nedgang i antall nystartede kliniske kreftstudier, skriver forskningen.

- Resultatene tyder på at utover de direkte og indirekte konsekvenser av smitte og kapasiteten i helsevesenet, kan pandemien føre til langvarige konsekvenser for befolkningens dødelighet gjennom blant annet begrenset medisinutvikling, skriver Jama.

For enkelte er forskning eneste behandling

At forskningsprogrammer ikke startes, kan være svært dramatisk også på kort sikt:

- Det er svært uheldig at koronapandemien stopper kreftstudier i utlandet. Det er ekstra bekymringsfullt siden vi vet at for noen pasienter kan deltakelse i kliniske studier være det eneste behandlingstilbudet, sier generalsekretær Ingrid Stanstavold Ross i Kreftforeningen til Nettavisen.

Hun har ikke nøyaktige tall på hvordan det er i Norge, men de har sett lignende trend:

- Hos oss i Norge ble rekruttering til kreftforskning stoppet i starten av pandemien, og vi ser fortsatt at det er utsettelser i flere forskningsprosjekter. Hvor mange det gjelder og hvilke konsekvenser dette får for kreftpasienter er det for tidlig å si noe om, men vi i Kreftforeningen følger nøye med på denne utviklingen, sier generalsekretæren.

Les også: Analyserte 55 senvirkninger av covid-19. Dette er de fem vanligste