Foreldrene til Natalia Polbratek kjempet i nesten fire måneder en fortvilet kamp mot det norske helsesystemet da femåringen fikk kreft.

Da de omsider ble tatt på alvor, var det for sent for datteren, skriver Sogn Avis.

5-åringen og hennes kamp rørte et helt land, og ble nevnt i Kongens nyttårstale.

- Samtidig har vi mange helter også innenfor landets grenser. I sommer leste jeg om en 13 år gammel jente som ville gi sin kreftsyke lillesøster verdens beste sommerferie. Takket være gaver fra enkeltpersoner og bedrifter fikk den lille jenta en drømmeferie, sa kongen.

Natalia døde to uker senere.

Natalias søster har laget egen blogg om hendelsen og prosjektet.

Brøt krav
Familien reiste klagesak på bakgrunn av behandlingen de fikk ved legekontoret i Sogndal og Førde sentralsykehus.

Fylkeslegen i Hordaland har vært settefylkesmann i klagesaken, og konklusjonen er at Førde sentralsykehus brøt kravet om forsvarlig virksomhet da de ikke sørget for en forsvarlig vurdering og oppfølging av Natalia Polbratek.

Graverende svikt
Klagen fra familien er basert på det som skjedde før femåringen fikk den alvorlige kreftdiagnosen som hun døde av i januar i år.

Helsetilsynet omtaler svikten som graverende, og den oppstod da ortopedisk avdeling ikke kontaktet nevrolog og barnelege for å diskutere problemstillingen og avtale videre oppfølging.

Fagdirektøren i Helse Førde beklager saken og sier sykehuset nå er i gang med en gjennomgang av rutinene.

Flere saker iFirda.