Gå til sidens hovedinnhold

Krekar dømt til fem års fengsel

Oslo tingrett mener at Mulla Krekar har kommet med alvorlige trusler.

Oslo tingrett har gitt påtalemyndigheten nesten fullt medhold, og dømt mulla Krekar til fem års fengsel som også var aktors påstand.

- Det er klart at jeg anker dommen, sa mulla Krekar i retten etter at dommen var forkynt.

- Dette er en svært streng dom. Du finner nesten ikke trusselsaker med dommer over fem år, sier statsadvokat Geir Evanger til Nettavisen. Til tross for at strafferammen for tiltalepostene er 12 til 15 år, og at dommeren fant ingen formildende omstendigheter men derimot en rekke straffeskjerpende, mente påtalemyndigheten at fem års fengsel er nok.

- Ingen kommentar
- Jeg snakker ikke med norsk presse. Hvis dere spør om mitt navn, jeg sier det ikke, var Krekars eneste kommentar etter at dommen var avsagt.

Krekar kjent skyldig i blant annet tre drapstrusler - blant disse er Erna Solberg og andre myndighetspersoner på livet for å påvirke beslutningen om å sende ham ut av landet. Han er også kjent skyldig i terrortrusler ved at han har forsøkt å skremme offentlig myndighet til å ikke kaste ham ut av landet.

Oslo tingrett slår fast at truslene er særlig alvorlige fordi de de kan kan bli utført av en stor gruppe mennesker og at Krekar selv ikke vet hvem gjerningsmannen kan være, og at han derfor ikke kan avblåse faren. «Trusselen lever sitt eget liv, og kan vare livet ut for de truede» konstaterer retten. Retten finner det også straffskjerpende at han stadig gir ny næring til truslene.

Ingen formildende omstendigheter
Retten finner ingen formildende omstendigheter men derimot en rekke straffeskjerpende momenter. Blant annet at han bruker kjente terrororganisasjoner for å gi drapstruslene tyngde.

- Krekar kommer med flere utsagn som fremskynder og påvirker begivenhetenes gang. Ikke tvilsomt at disse utsagnene utgjør trusler i lovens forstand, leste dommeren i Oslo tingrett mandag.

Oslo tingrett mener dermed at Krekar ikke bare har tolket koranen men også selv kommet med trusler og at han selv har fremskyndet kriminelle handlinger.

Råd om drap
Tingretten mener at mulla krekar har oppfordret til å ta liv, og kommet med forslag til hvordan det kan gjennomføres og hvordan gjerningsmannen kan hjelpes hvis han blir tatt.

Krekar er dømt for å ha truet blant andre Høyre-leder og tidligere kommunalminister Erna Solberg på livet. Han er derimot frikjent for å ha oppfordret til selvmordsangrep mot amerikanske interesser og personell. Årsaken er at retten er usikker på om han har en innflytelse på kamphandlingene.

- Uskyldig
Krekar hadde allerede sagt at han ville anke en eventuelt fellende dom. Selv mener Krekar at han ikke har fremsatt trusler, men bare gitt religiøse konsekvensanalyser og redegjørelser for islams syn på ulike problemstillinger.

- Nei, jeg er ikke skyldig. Det jeg har sagt, vil jeg si igjen uten forandring, sa Krekar da han ble spurt om han erkjente straffskyld etter tiltalen.

Les: Mulla Krekar anker trolig hvis han blir dømt

«Hun skal betale prisen»
Det var under et møte i Oslo med internasjonal presse 10. juni 2010, at Krekar ifølge tiltalen blant annet sa:

«Erna Solberg sier, kast ut mulla Krekar til døden, hun skal betale prisen for det. Hun skal betale prisen for det av eget ånd (liv). Hvem som tar livet hennes, vet jeg ikke. Al-Qaida, Ansar al-Islam, mine slektninger, barna mine, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvem. Men hun skal betale prisen sin».

Betydelig leder
Oslo tingrett slår fast at Mulla Krekar er kjent som en god taler, og at han utvilsomt er en religiøs leder og en profilert motstandsmann.

Etter rettens vurdering er det ikke tvilsomt at mulla krekars bakgrunn og evner gjør ham i stand til å utøve betydelig innflytelse, og at hans utsagn derfor er egnet til å påføre betydelig frykt.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller

Kommentarer til denne saken