Gå til sidens hovedinnhold

Krekar er dømt til fengsel

- En oppfordring til å iversette drap på nordmenn, mener retten.

Mulla Krekar er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år for trusler, vitnepåvirkning og oppfordring til kriminelle handlinger.

Krekar var tiltalt for brudd på terrorparagrafen, for å ha forsøkt å påvirke tre vitner og for å ha angrepet et TV 2-team, samt for trusler mot tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF).

«Retten har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er tvil om at tiltaltes budskap må fortolkes som oppfordring til å iverksette drap eller frihetsberøvelse av fortrinnsvis nordmenn, men også eventuelt andre enkeltpersoner eller grupper. Det er ikke et vilkår for straff at terrorhandlingene det oppfordres til begås i Norge», står det i dommen.

- Liten respekt for vårt rettssystem
Retten skriver at de har funnet det bevist ut over enhver rimelig tvil «at tiltalte med viten og vilje offentlig har oppfordret til å iverksette terrorrelaterte handlinger som beskrevet i tiltalen i den hensikt å skape alvorlig frykt i befolkningen».

«Retten finner at det må i skjerpende retning legges vekt på at tiltalte fremsetter oppfordringer om iverksettelse av terrorhandlinger under hovedforhandlingen i en sak der han er tiltalt for å ha fremsatt trusler mot myndighetene. Tiltalte viser etter rettens oppfatning liten respekt for vårt rettssystem», står det videre.

Aktor la ned påstand om fengsel i ett og et halvt år.

«Retten finner likevel at aktors påstand er noe for høy», heter det i dommen.

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, opplyser til Nettavisen at han anker dommen.

«Tiltalte går langt i å hylle kjente terrorister som Bin Laden og terroristorganisasjoner som Al-Qaida. Han går også langt i å beskrive hvilke reaksjoner som ikke er virkningsfulle (demonstrasjoner) og hvilke reaksjoner som er effektive (selvmordsaksjoner),» heter det videre.

Nektet å forklare seg
Da rettssaken staret, ville Krekar ikke svare verken ja eller nei på skyldspørsmålet. Dagen etter opplyste hans advokat Brynjar Meling at tiltalte ikke erkjenner straffskyld for noen av tiltalepunktene.

- Han har regnet ut at han møtt frivillig i 43 rettsmøter i Norge, og han har aldri blitt hørt, så han mente at den 44. gangen var det ikke noen vits i å si noe, sa hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til Nettavisen.

Forsvarer Brynjar Meling ba om full frikjennelse for sin klient.

I tilegg til tidligere straff
Straffen kommer i tilegg til de fem årene Krekar ble dømt til i Oslo tingrett i mars for flere trusler - en dom som er anket.

Han har sittet fengslet siden februar i år, siden han ble pågrepet av politiet i sin leilighet på Tøyen i Oslo.

- Jeg er glad for at politiet har gått til pågripelse. Jeg tror det harmonerer med folks generelle rettsoppfatning, sa Frp-leder Siv Jensen, som i 2010 anmeldte Krekar for trusler

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller

Kommentarer til denne saken