OSLO TINGRETT (Nettavisen): Onsdag ble Najumuddin Faraj Ahmad, som Krekar egentlig heter, fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Her ble det besluttet at han skulle fengsles i fire uker.

Mandag, sent på kvelden, ble han oppsøkt av politibetjenter på sin bolig i Oslo, og pågrepet.

Dette var bare timer etter at han ble dømt til 12 års fengsel i Italia for terrorplanlegging. Pågripelsen ble filmet og lagt ut på Youtube. I videoen roper Krekar «only islam. Islam kommer til dere!», idet han blir fraktet inn i en ventende politibil.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld, og dommen i Italia er anket.

I fengslingsmøtet kom det frem at en av grunnene til at han ikke reiste til Italia for å forsvare seg i terrorsaken var frykt for å bli kidnappet.

BAKGRUNN: Her kan du lese alt om tiltalen mot Krekar

- Jeg har ikke noe med terrorsaken å gjøre. Saken er en fabrikkering. En av grunnene til at jeg ikke ville reise til Italia var at jeg fikk beskjed av norske myndigheter om at jeg ikke selv fikk bære og beholde de midlertidige reisedokumentene jeg fikk. Det var det politieskorten som skulle ha. Jeg var redd for min skjebne der nede. En annen grunn var at jeg fryktet for at jeg kunne bli kidnappet av amerikanske agenter etter rettssaken, sa Krekar i retten.

- Det var mange andre grunner til at jeg ikke kunne godta de vilkårene som ble satt av norske myndigheter for at jeg skulle få reisedokumenter.

Les også: Krekar dømt til 12 års fengsel for terrorvirksomhet

Det er normalt referatforbud fra fengslingsmøter, men retten besluttet å oppheve det etter anmodning fra pressen.

CIA-agenter dømt for bortføring

I 2009 omtalte Nettavisen at dømte CIA-agenter skulle ha vært i Oslo for å forberede en kidnapping av Krekar.

Minst to av de 23 CIA-agentene som i november 2009 ble dømt for å ha bortført en egypter på åpen gate i Milano sommeren 2003, skal ha dratt rett til Oslo etter episoden i Italia.

Det var imamen Osama Mustafa Hassan ble bortført og ført til et egyptisk høysikkerhetsfengsel, der han hevdet å ha blitt torturert.

Krekars mangeårige forsvarer, Brynjar Meling, mener frykten for kidnapping er berettiget.

- Dette er dokumentert, både i artikler i den tyske avisen Der Spiegel, i en svensk bok forfattet av Lena Sundström og i en rekke artikler i norske aviser, at det var amerikanske agenter på vei til Norge for å hente ham ut i 2005 og 2006. Det gjør at han har en reell og begrunnet frykt for en bortføring, sier Meling.

- Men jeg vet ikke om han er like interessant for amerikanerne i dag. Personlig er jeg mer bekymret for hva som skjer hvis han blir sendt tilbake til Nord-Irak. Fortsatt er det ingen som har klart å fortelle meg hva han skulle være ansvarlig for av straffbare handlinger der.

Frykter Krekar kan gå i dekning i Norge

Onsdag ble Krekar begjært varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett. Politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Line Nyvoll Nygaard, argumenterte for at det var unndragelsesfare. Enkelt sagt, mener de at det er en fare for at den ekstreme islamisten vil stikke av, eller at han går under jorden i Norge.

- Vi mener å ha konkrete holdepunkter for den unndragelsesfaren. Vi anser det som grunnlag for fengsling. Vi har vist til at Krekar ikke har reist til Italia for å forsvare seg i sin egen sak. Han motsatte seg også utlevering sist Italia begjærte ham utlevert. Nå ligger det også en dom på 12 års fengsel i Italia, som synliggjør at han risikerer en lang fengselsstraff hvis han skulle bli rettskraftig dømt for de forholdene han er tiltalt for, sier Nyvoll Nygaard.

I retten motargumenterte Meling for at hans klient ikke har reisedokumenter, at Krekar har hatt en rekke formelle og uformelle møter med PST, heriblant hjemmebesøk. Det kom frem i retten at en navngitt PST-ansatt flere ganger har vært hos Krekar og spist middag.

Meling poengterte også at Krekar har et gjenkjennelig ansikt, og at han ikke er en populær mann. Altså vil det være mange som sier fra til politiet, dersom de ser ham, dersom han blir etterlyst i Norge. Forsvareren sa også at PST har stålkontroll på Krekar.

- Det er mange måter å gå i dekning på. Det er ikke krav om at han skal reise ut av landet for at vi skal påberope unndragelsesfare. Det at han ikke har reisedokumenter ble nevnt i retten, men det er altså mange måter å gå i dekning på her i landet, og det mener vi er tilstrekkelig for at vi kan mene at det er unndragelsesfare.

- Har Krekar ressurser og kontakter som gjør at Kreker kan holdes skjult her i Norge? spurte Aftenpostens journalist.

- Vi mener det foreligger konkrete holdepunkter for at det foreligger en slik fare.

- Har dere hatt noen problemer med å få kontakt med Krekar, eller få ham til å møte i avhør eller andre uformelle møter, som det ble nevnt fengslingsmøtet?

- Jeg går ikke nærmere inn på den kontakten vi har hatt med Krekar opp gjennom. Argumentene våre i retten i dag går på hvordan vi opplever situasjonen i dag, og særlig sett hen til dommen fra Italia på 12 års fengsel, sier Nyvoll Nygaard på spørsmål fra Nettavisen.

- Italia ber om Krekar-utlevering

Onsdag bekreftet italienske myndigheter at de vil begjære Krekar utlevert fra Norge.

Her kan du lese alt om tiltalen mot Krekar.

Pågripelsen skjedde etter begjæring fra italienske myndigheter, som har utstedt en arrestordre på ham. Krekar er også internasjonalt etterlyst, og i 2007 slo Høyesterett fast at han utgjør en trussel mot rikets sikkerhet. Neste spørsmål er om han blir utlevert til Italia.

Etter at terrordommen i Italia var klar, tordnet Krekars faste forsvarer, Brynjar Meling, mot de italienske domstolene, rettsprosessen og justisministeren.

- Dommen er et falsum. Uten hold i de bevisene som vi fikk fremlagt under utleveringssaken. Krekar har heller ikke hatt noen reell mulighet til å forklare seg, eller fått snakket med advokaten sin, på tross av tilbud om å dekke kostnadene for advokaten med å reise her til Norge, skrev Meling i en SMS til Nettavisen.

Les også: Jøran Kallmyr: - Det har ikke vært mulig for Norge eller Frp å sende Krekar til Irak, selv om det har vært et sterkt ønske

Det var 12. november 2015 at Krekar ble pågrepet i Kongsvinger fengsel. Han var en av en rekke menn i flere land i Europa som ble pågrepet i en koordinert aksjon satt i verk av italiensk politi.

Krekar har nektet å reise til Italia for å forklare seg, blant annet fordi han ikke har fått forsikringer fra norske myndigheter om at han for returnere til Norge. Retten i Italia har også nektet Krekar å avgi forklaring over videolink fra Oslo tingrett.

Les også: Folkets brev til Anundsen: - Får du ut Krekar, blir det flaggdag

I tiltalen, som Nettavisen har fått tilgang til, kommer det frem at italiensk politi mener at Krekar har bygget opp i ny terrororganisasjon med navnet Rawti Shax. Politiet mener dette er en forlengelse av terrororganisasjonen «Ansar al Islam», som ble oppløst i 2003, og som ble ledet av Krekar.

Mannen som poserer med Krekar er dømt til syv og halvt års fengsel for terrorvirksomhet i samme sak som Krekar. Den irakiske kurderen er bosatt i Drammen.

To norske statsborgere terrordømt

Krekar blir også beskyldt for:

å vedta operative strategier, peke ut mål og godkjenne alle initiativene i Rawti Shax.

å styre media- og kommunikasjonsstrategien.

å ha pekt ut og godkjent finansieringskilder og pengebruken til Rawti Shax.

å ha planlagt hemmelige operasjoner med formål å skade kurdiske regjeringsrepresentanter, som skulle bli kidnappet og utpresset for å få informasjon.

Les også: - Krekar ikke den eneste som har sagt at han ønsker å sprenge døren i Kongsvinger fengsel

  • Mandag ble fem personer, i tillegg til Krekar, dømt til lange fengselsstraffer.
  • En norsk statsborger, bosatt i Østfold, ble dømt til ni års fengsel.
  • En irakisk kurder, med norsk statsborgerskap, bosatt i Drammen, fikk 7,5 års fengsel.
  • Krekars svigersønn, som har norsk oppholdstillatelse, og er registrert boende i England, fikk 7,5 års fengsel.
  • Krekar-sympatisør, domfelt som IS-medlem i England, fikk 9 års fengsel, ifølge TV 2.
  • Tidligere Ansar al-Islam-medlem, bosatt i England, fikk 7,5 års fengsel, ifølge TV 2.

De to norske statsborgerne har hele tiden nektet straffskyld.

- Dommen er sjokkerende og dette er en skandale. Det er umulig at det kan ha vært noe bra forsvarerarbeid for min klient av den italienske advokaten. Det må rett og slett ha vært et usedvanlig dårlig forsvar når han er endt opp med en dom på syv og et halvt års fengsel. Det kan overhodet ikke ha vært vurdert hva han faktisk har foretatt seg i saken, sa den irakiske kurderens norske forsvarer Solveig Høgtun, i Advokatfirmaet Elden, til Nettavisen.

- Urovekkende

Østfold-mannen opplyser til Nettavisen mandag at han ikke ønsket å snakke med pressen. Tirsdag uttalte han seg til NRK:

– Jeg spør hva jeg har gjort, og de sier ingenting. Ni års fengsel, for hva? Det er urovekkende. Jeg ser at dette bare er politisk spill. Jeg er ikke medspiller i det spillet, men jeg har blitt klistret til det. Det er en skandale. – Jeg er journalist, og har publisert intervjuer med mulla Krekar fra 2011 og 2012. Nå har jeg ingen kontakt med han eller familien.

Han sier også til rikskringkasteren at han ikke vet hva den påståtte terrororganisasjonen Rawti Shax er for noe.

Ingen av de to norske statsborgerne er begjært pågrepet av italienske myndigheter. De er begge etterlyst internasjonalt, men kan ikke sendes ut av Norge, fordi Norge ikke utleverer egne borgere.

Tall Aftenposten presenterte i 2015, viste at Krekar-saken frem til da hadde kostet justissektoren over seks millioner kroner. 2,5 millioner kroner var advokatutgifter.

NB! Nettavisen har i en lang periode identifisert Østfold-mannen ved å bruke hans navn og bilde i artikler. På grunn av nye momenter, utvikling i saken og hans nye livssituasjon er det en annen vurdering som er gjort per i dag, og mannen anonymiseres.