Krekar kan be om å få flyttingen utsatt

Mulla Krekar skal til Kyrksæterøra, ifølge politiet.

Mulla Krekar skal til Kyrksæterøra, ifølge politiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Mulla Krekar kan be om at flyttingen til Kyrksæterøra blir utsatt inntil vedtaket er prøvd for retten, ifølge advokat Arild Humlen.

21.01.15 18:12

Krekars advokat Brynjar Meling kan gå enten via tingretten eller byfogden for å be om såkalt midlertidig forføyning. Da blir ikke flyttingen satt i verk før den varslede rettslige klagen på vedtaket er behandlet.

Det er Oslo-politiet som har bestemt at kurderen skal bo på Kyrksæterøra. Krekar kan derfor også klage vedtaket høyere opp i forvaltningen, altså til Politidirektoratet og Justisdepartementet.

– Forvaltningen kan vurdere om det er nødvendig å iverksette flyttingen før det har vært en rettslig kontroll, sier Humlen til NTB.

Les også:Hevder Krekar kan få innpass i IS

Instruks

Oslo politidistrikts vedtak kommer etter at Politidirektoratet mottok en instruks fra justisminister Anders Anundsen (Frp) om hvordan personer som Krekar skal håndteres inntil de kan sendes ut av landet. Denne instruksen står ikke i veien for at direktoratet og departementet kan vurdere en utsettelse, mener Humlen.

Meling hadde onsdag ettermiddag ikke noe nytt å melde om hvilke rettslige skritt han vil ta på Krekars vegne. Meling har tidligere gjort det klart at det nye bostedet ikke er akseptabelt for Krekar og at han derfor vil ta saken til retten.

Humlen anslår at klagen på vedtaket kan komme opp for retten i løpet av tre-fire uker.

Les også: Dette koster Krekar
Les også: - Jeg gremmes i maktesløshet, men gir ikke opp

– En trussel

I vedtaket fra Oslo-politiet vises det til høyesterettsdommen fra 2007, der Krekar ble utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet og på grunn av «grove og/eller gjentatte brudd på utlendingsloven».

– Det er lagt vekk på at Najmuddin Faraj Ahmad representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, skriver politiet, som bruker Krekars egentlige navn.

Humlen påpeker at det er statens ansvar å påvise at vilkårene for utvisning er oppfylt. Staten må dokumentere at situasjonen er den samme i dag, at Krekar fortsatt utgjør en trussel. Det kan bli vanskelig dersom sikkerhetsvurderingen bygger på etterretningsinformasjon eller kilder som må holdes hemmelig.

Humlen viser til at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen flere ganger har slått fast at bruk av hemmelige beviser bryter menneskerettighetene.

– Personen må få tilstrekkelig med opplysninger fra det hemmelige materialet til at han kan forsvare seg, sier Humlen.

Bred bevisførsel

Humlen sier Meling kan stevne politiet på flere grunnlag. Han kan hevde at vedtaket er mangelfullt begrunnet, men i så fall kan retten selv undersøke om vilkårene for å beordre tvangsflytting er oppfylt.

– Da kan du få en veldig bred bevisførsel, sier Humlen.

I tillegg til å se på om vilkårene er oppfylt, må retten vurdere om tiltaket står i forhold til trusselen Krekar eventuelt utgjør.

Dommer: - Tvangsflytting må vente
Dommer Ina Strømstad i Oslo tingrett tror politiet må finne et midlertidig bosted nærmere Oslo fram til lovligheten av politiets vedtak er blitt rettslig prøvet.

Tingrettsdommeren sier til Aftenposten at det er mer naturlig at politiet finner alternative løsninger til Kyrksæterøra så lenge saken om vedtakets gyldighet blir prøvet for retten i Oslo-området.

– Det er vanskelig å tenke seg at en eventuell avgjørelse om å flytte ham til Kyrksæterøra kan effektueres før endelig avgjørelse foreligger, sier Strømstad.

– Det er mer naturlig å tenke seg at politiet treffer andre midlertidige beslutninger om bosted i denne perioden, sier hun.

(©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag