Mulla Krekar kan utleveres til Italia, har Borgarting lagmannsrett avgjort.

Krekar ble pågrepet natt til 12. november i fjor i likhet med en rekke menn i flere land i Europa. Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder at Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, leder terrornettverket Rawti Shax og har krevd ham utlevert.

Justis- og beredskapsdepartementet ved justisminister Anders Anundsen (Frp) mottok begjæringen om utlevering fra italienske myndigheter 30. november i fjor.

Les også: Frp-statssekretær i hemmelig Krekar-møte med Italia

Terrornettverk

Oslo tingrett fastslo 29. juni at vilkårene for utlevering er til stede. Krekar og en medsiktet irakisk mann anket kjennelsen til lagmannsretten som nå har forkastet anken. Dermed ligger alt til rette for at de to kan utleveres.

Meling har anklaget Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for passivt å lene seg på de italienske anklagene om at mullaen og mannen, som bor i Drammen, skal inngå i et internasjonalt terrornettverk kalt Rawti Shax.

Vil anke

Avgjørelsen vil bli anket:

- Jeg skal være varsom med å kommentere den, men er helt klart uenig i avgjørelsen og dette kommer vi til å anke, sier Krekars forsvarer, Brynjar Meling, til Nettavisen.

Les også: Meling reagerer på «God tur, Krekar»: - Demper ikke viljen til å slåss videre

Alvorlige forhold

Lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurderinger på en lang rekke punkter. For både mulla Krekar og den medsiktede er lagmannsretten enig i at utlevering vil være et inngrep i retten til familieliv og således tale mot utlevering.

– Men etter lagmannsrettens skjønn må hensynet til rask og fullstendig opplysning av saken, samt hensynet til det internasjonale strafferettssamarbeidet, slå igjennom da det klart taler for at straffeforfølgning skjer i Italia, skriver lagmannsretten i kjennelsen og viser til at Krekar «er siktet for alvorlige straffbare forhold».

Du kan lese hele kjennelsen fra Borgarting her.

Når det gjelder Krekars anførsel om at utlevering til Italia vil krenke hans rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 3, mener lagmannsretten at tingrettens begrunnelse er dekkende for deres syn.