Som en konsekvens av vedtaket ble Krekar onsdag formiddag pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), melder TV 2.

Les egen sak: Krekar pågrepet av PST

Les mer om bevisene mot Krekar her: PST: – Materialet er overbevisende nok til utlevering

Høyesterett forkastet anken fra Borgarting lagmannsrett. Dermed blir lagmannsrettens vedtak om at Krekar (60) kan sendes ut av landet stående.

Det betyr at han kan utleveres til italienske myndigheter som mener at 60-åringen har drevet terrorplanlegging.

Dette skjer sannsynligvis ikke før tidligst i januar.

Les også: - Julaften kom tidlig, bye bye, Krekar

Les også: Meling vil klage til Justisdepartementet

- Strålende fornøyd

Nyheten om at Høyesteretts ankeutvalg enstemmig har kommet fram til at Krekars anke ikke kan føre fram, blir tatt spesielt godt imot i Frp.

– Jeg er strålende fornøyd. Dette viser at grunnlaget for utvisningen er til stede, sier justispolitiker Jan Arild Ellingsen (Frp) til NTB.

Les også: Krekar: Muslimer må forsvare IS

Les også: Må ofte avbryte utsending av asylsøkere på grunn av «tullete oppførsel»

Også Frp-politiker og stortingsrepresentant Ulf Leirstein jubler på Facebook og Twitter:

«Krexit» og «Juleaften kom tidlig i år! Bye bye Krekar!» skriver han.


Les også: Siv Jensen: - Veldig fornøyd

Varsler klage

Ifølge NRK dagsnytt vil nå avgjørelsen bli sendt videre til Justisdepartementet, som skal fatte det endelig utleveringsvedtaket.

Så kan dette igjen klages inn til Kongen i statsråd, men etter dette blir det endelig vedtak – og da kan Krekar i teorien altså settes på et fly til Italia.

Krekars advokat Brynjar Meling sier til NTB at han jobber med en klage til Justisdepartementet på beslutningen.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier han er fornøyd etter at domstolenes behandling av Krekar-utleveringen er avsluttet.

Nå skal departementet avgjøre om utleveringsbegjæringen skal etterkommes.

Mener Krekar leder terrornettverk

Italiensk politi mener at Krekar, alias Najumuddin Faraj Ahmad, er lederen for terrornettverket Rawti Shax.

Dette er en europeisk avlegger av den fundamentalistiske irakiske organisasjonen Ansar al-Islam, som Krekar grunnla.

Italiensk politi har lenge ledet etterforskningen mot Rawti Shax.

Krekar ble pågrepet natt til 12. november i fjor i likhet med en rekke menn i flere land i Europa. Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

- Taler for straffeforfølgning i Italia

Oslo tingrett fastslo 29. juni i år at vilkårene for utlevering er til stede, og dette er nå stadfestet av både lagmannsretten og Høyesterett.

- Etter lagmannsrettens skjønn må hensynet til rask og fullstendig opplysning av saken, samt hensynet til det internasjonale strafferettssamarbeidet, slå igjennom da det klart taler for at straffeforfølgning skjer i Italia, skrev lagmannsretten sin kjennelse i oktober.

Retten viste videre til at Krekar er siktet for alvorlige straffbare forhold.

Les også: Frp-statssekretær i hemmelig Krekar-møte med Italia

Meling har anklaget Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for passivt å lene seg på de italienske anklagene.

Les også: Ekspert: - Krekar kan bli værende i Norge til 2022

Alvorlige forhold

I sin kjennelse sluttet lagmannsretten seg til tingrettens vurderinger på en lang rekke punkter.

For både Krekar og en medsiktet var lagmannsretten enig i at utlevering vil være et inngrep i retten til familieliv og således tale mot utlevering.

Du kan lese hele kjennelsen fra Borgarting her.

Når det gjelder Krekars anførsel om at utlevering til Italia vil krenke hans rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 3, mente lagmannsretten at tingrettens begrunnelse er dekkende for deres syn.

HTML EMBED
embedNAvideo("9cM3brw_q9a42EuVFAxGDg", false)

Siv fornøyd

Frp-leder og finansminister Siv Jensen er nøktern i sine kommentarer til Høyesteretts Krekar-avgjørelse.

– Jeg er veldig fornøyd med at domstolene har kommet til at vilkårene for utsendelse av mulla Krekar foreligger. Nå er det opp til Justis- og beredskapsdepartementet å fatte de vedtakene de mener er riktig, sier Jensen i en kommentar som er sendt NTB.

Her kan du lese Høyesteretts avgjørelse: