Onsdag kom nyheten om at Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som Krekar, skal utleveres fra Norge til Italia. Etter at samtlige domstoler i landet har behandlet utleveringsbegjæringen var det nå Justisdepartementet som hadde det foreløpige siste ordet.

– Vi har fattet et vedtak om at vilkårene for å utlevere ham, er til stede. Det er samme innhold i vedtaket som det domstolene har fattet, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

BAKGRUNN: Krekar pågrepet av norsk politi

15. juli i fjor ble Krekar dømt til 12 års fengsel i Italia for terrorvirksomhet. Det er på bakgrunn av dette at han 31. juli 2019 ble begjært utlevert fra Norge.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld, og har anket terrordommen. Advokat Brynjar Meling har hele tiden hevdet at dommen i Italia baserer seg på feil premisser.

Les også: Her er Krekar med nå terrordømt mann utenfor Stortinget i Oslo sentrum

- Utlevering så snart som mulig

Overfor et samlet pressekorps gjorde Mæland det klart at Krekar-vedtaket er unntatt offentlighet og ville ikke kommentere detaljene. Nettavisen har likevel fått tilgang til det og kan presentere nye opplysninger.

I vedtaket går det blant annet frem at Norge ikke ønsker å vente lenger enn nødvendig med å få Krekar ut av landet.

«Utleveringen skal gjennomføres så snart som mulig, og senest innen fire uker fra endelig vedtak er truffet (...).»

I vedtaket går det flere ganger frem at Krekar ikke får noen garantier om retur til Norge etter endt soning av terrordom i Italia, eller dersom han blir frifunnet i ankesaken.

Les også: Her er terrortiltalen mot Krekar

«Advokat Meling anfører videre at en utlevering til Italia vil være en varig og uopprettelig krenkelse, dersom Ahmad ikke får de nødvendige garantier for retur etter eventuell endt soning eller frifinnelse i Italia.»

I vedtaket påpeker Justisdepartementet at Krekar ikke er vokst opp i Norge og at utvisningsvedtaket ble fattet 12 år etter at han kom til Norge som kvoteflyktning. Krekar kom til Norge fra Irak i 1991, og ble utvist i 2003.

«Han er flere ganger blitt domfelt i Norge, blant annet for trusler. Videre har han voksne barn, som er EØS-borgere, og følgelig kan han holde kontakt med dem. Basert på den ovennevnte vurderingen, vil ikke departementet stille garanti om at [Krekar] kan returnere til Norge etter at saken i Italia er ferdigstilt», heter det i vedtaket.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Får ikke Norge-garantier

Meling har også anført at Norge må få garantier om at Krekar ikke blir sendt til et tredjeland. Krekar frykter for at han vil bli sendt tilbake til Irak hvor han risikerer å bli utsatt for tortur og/eller dødsstraff.

I vedtaket skriver Justisdepartementet at Italia er et land som forholder seg til internasjonale regler på samme måte som Norge. Det kommer også frem at Norge må samtykke til en eventuell utlevering til et tredjeland.

«Departementet bemerker også at utleveringskonvensjonen av 1957 artikkel 15 oppstiller forbud mot videre-utlevering til en tredjestat for forbrytelser begått før utleveringen fant sted, uten samtykke fra utleverende stat. Italia er således forhindret fra å videre-utlevere Ahmad til en tredjestat uten Norges samtykke.»

Fra arkivet: Justisminister lover å kaste Krekar ut av Norge

Fra arkivet: Krekar-advokat slår kraftig tilbake mot justisministeren

Det er høyst usikkert hva som skjer med Krekar dersom han enten blir frikjent i ankesaken i Italia eller etter å ha sonet en eventuell dom. I sine anførsler til Justisdepartementet har Meling ytret en bekymring for at Krekar «da risikerer å ende opp som en statsløs kurder i Italia uten tilknytning til riket.»

Han har da normalt ingen rettigheter, slik situasjonen hans er i Norge. Dette betyr at han for eksempel ikke får noen arbeidstillatelse, ikke velferdsgoder som økonomiske stønader eller mulighet for å ha egen bankkonto.

Italiensk politi anklager Krekar for å ha bygget opp nettverket Rawti Shax som de mener er en terrororganisasjon. I tillegg mener de han planla terrorangrep i den kurdiske delen av Irak og flere steder i Europa ved bruk av terrorceller.

Kort tid etter at vedtaket ble kjent gjorde Krekar-advokat Brynjar Meling det klart overfor Nettavisen at de kommer til å klage på avgjørelsen.

Fra arkivet: I hemmelige Krekar-møter i Italia

Tre ukers klagefrist

Justisdepartementet opplyser om at det er tre ukers klagefrist, og har en såkalt oppsettende virkning. Dette betyr at Krekar ikke kan sendes ut før klagen er behandlet.

Klageinstansen er kongen i statsråd.

– Vedtaket blir ikke effektuert før klagen eventuelt er behandlet, bekrefter Mæland overfor NTB.

– Kan det bety at dette fremdeles kan trekke ut i måneder og år?

– Jeg kommer ikke til å spekulere på dette. Vi har fattet et vedtak, det er en klagefrist, og jeg kan ikke kommentere en klage som vi ennå ikke har mottatt.

Les også: Brynjar Meling: - Stoler ikke på en regjering som har sagt seg villig til å bryte menneskerettighetene for å få ham sendt ut

Krekars advokat sier han allerede er i gang med klagen.

– Vi er allerede i gang med å forberede en midlertidig forføyning og stevning til Oslo tingrett på det endelige vedtaket fra departementet, sier Meling til NTB.

– Det vil bli utarbeidet en så omfattende klage at det ikke vil kunne sitte én statsråd rundt det bordet som har vært med og tatt den beslutningen, som kan si at vi visste ikke bedre.

Formålet med en midlertidig forføyning vil være å sikre at utleveringen av mulla Krekar ikke effektueres før man har fått en rettslig prøving av vedtaket, utdyper advokaten overfor Rett24.

Meling har tidligere varslet at han om nødvendig vil ta saken helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Frp jubler

Advokaten sier til NTB at han og Krekar verken er overrasket eller resignert over vedtaket som nå er fattet.

– Men samtidig hadde man jo håpt at når man hadde fått vasket rent ukulturen fra Fremskrittspartiet fra Justisdepartementets kontorer, så ville det komme et vedtak tuftet på rettssikkerhet og Norges forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier han.

– Nå er det snart på tide at noen tar ansvar, hvis man ønsker at Norge skal framstå som en rettsstat.

Tidligere justisminister, og nå Frps justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen, uttalte i et intervju med Nettavisen i 2018 at han lovet å kaste Krekar ut av Norge dersom han ble dømt for terror i Italia.

Etter seks og et halvt år i regjering lykkes ikke Frp å opprettholde sine valgløfter. 20. januar trakk de seg fra regjering etter at Norge hentet hjem en terrorsiktet norsk IS-kvinne.

Men Amundsen jubler likevel.

– For en som husker tilbake til begynnelsen av 2000-tallet og hele forhistorien med Krekar, er det selvsagt en spesiell og god dag når vi nå kan registrere at man endelig får utlevert ham, sier Amundsen til NTB.

For Frp har det vært en kampsak i mange år å få sendt Krekar ut av landet.

– Det hadde selvsagt vært morsomt om det var en Frp-statsråd som hadde satt det endelige punktumet. Men vi er trygg på at dette ikke hadde skjedd uten at Frp hadde vært med i regjering, sier Amundsen.

Mistet norsk statsborgerskap

I fjor omtalte Nettavisen nyheten om at en 46-åring bosatt i Drammen fikk sitt norske statsborgerskap etter at han ble tiltalt for terrorvirksomhet. 15. juli i fjor ble han dømt til syv og et halvt års fengsel i samme terrorsak som Krekar.

Saken om statsborgerskapet fikk regjeringen til å reagere. I en redegjørelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI), som behandler søknader om statsborgerskap, kom det frem at 46-åringen hadde gitt uriktige opplysninger i søknadsskjemaet.

Han har siden mistet sitt norske statsborgerskap og ble i august 2019 pågrepet av norsk politi i påvente av å bli utvist fra Norge til Italia.

1. februar i år slo Oslo tingrett fast at mannen kan utleveres.

En annen norsk statsborger, med kurdisk bakgrunn, på 42 år bosatt i Østfold, er dømt til ni års fengsel i Krekar-saken. Han blir av italiensk politi påstått å være en nær medarbeider og alliert av Krekar. Enkelte steder i etterforskningsmaterialet er han omtalt som Krekars høyre hånd.

Både Østfold-mannen og 46-åringen bosatt i Drammen nekter straffskyld, og har varslet anke av dommen i Italia. De to mennene som er bosatt i Norge ble pågrepet sammen med Krekar i en storstilt internasjonal aksjon høsten 2015.