En 46 år gammel mann, med bakgrunn fra Irak, fikk i 2018 innvilget norsk statsborgerskap. Dette var etter at han hadde vært etterforsket av italiensk politi, som del av det angivelige terrornettverket Rawti Shax, ledet av Krekar.

Mandag ble Krekar dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging. Fem andre personer ble dømt til strenge fengselsstraffer. 46-åringen var blant de straffedømte.

Krekar og 46-åringen har hele tiden nektet straffskyld, og begge har anket dommen fra Italia.

Her kan du lese alt om Krekar-saken.

I november 2015 ble mannen, bosatt i Drammen, pågrepet i Norge. Dette var en del av en storstilt koordinert politiaksjon i flere europeiske land.

Krekar og en norsk statsborger i 40-årene, bosatt i Østfold, ble pågrepet i samme aksjon.

BAKGRUNN: Her kan du lese mer om tiltalen mot Krekar

Dømt til lang fengselsstraff

En versjon av tiltalen i den italienske straffesaken, som Nettavisen fått tilgang til, er datert 16. januar 2017. 46-åringen fikk altså norsk statsborgerskap etter at terroretterforskningen var ferdig, og etter at det ble tatt ut tiltale mot ham.

- Vi kan bekrefte at personen dette gjelder fikk innvilget statsborgerskap i 2018, utover dette kan vi ikke uttale oss mer om saken hans før vi er løst fra taushetsplikten, opplyser enhetsleder i UDI Øystein Tonstad Leknes i en mail til Nettavisen.

Nettavisen ble allerede i fjor kjent med at mannen hadde fått norsk statsborgerskap, men verken politi, UDI, Justisdepartementet eller hans forsvarer har ønsket å bekrefte opplysningene, selv om dette har ligget tilgjengelig som offentlig informasjon i folkeregisteret.

Mandag ble Krekar dømt til 12 års fengsel for terrorvirksomhet. Østfold-mannen fikk ni års fengsel, mens 46-åringen ble dømt til syv og et halvt års fengsel.

Alle har varslet at de kommer til å anke terrordommen fra Italia, og nekter straffskyld.

46-åringens norske forsvarer, Solveig Høgtun, er forelagt opplysningene Nettavisen har mottatt fra UDI. Hun sier hun ikke har bistått i prosessen med statsborgerskapet, og at hun bistår mannen i straffesaken. Det er derfor ikke naturlig for henne å kommentere denne saken.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

UDI oppgir ikke hvordan en mann som er tiltalt for terrorplanlegging kan få innvilget norsk statsborgerskap. Svarene de gir er på generelt grunnlag.

- UDI vurderer om saker berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn i alle søknader om norsk statsborgerskap. Det er et konkret vilkår som alle saksbehandlere må ta stilling til før vi eventuelt innvilger. Vi har en utredelsesplikt og sjekker blant annet den offentlige «indikatorlisten» på regjeringen.no, eksempelvis for å se om en person står på EUs terrorliste, skriver Tonstad Leknes i mailen.

- Krekar-medarbeider i flere år

I tiltalen fra terrorsaken, går det frem at italiensk politi mener at 46-åringen i lang tid har vært en av Krekars medarbeidere. De mener blant annet at han var med å revidere et dokument om grunnleggelsen av Kurdistan Bataljon.

«Under fengselsoppholdet (da Krekar sonet i Kongsviger fengsel fra 2012 - 2015, red. anm.) hadde han informasjonsoppgaver og fremstod som direkte mottaker av, og ansvarlig for, å gjennomføre hemmelige oppdrag, for å realisere de voldelige hensiktene til mulla Krekar og Rawti Shax», heter det i tiltalen.

Her anklages videre for å være klar over forbindelser Rawti Shax hadde til væpnede grupperinger på kurdisk område i Irak, til å gjennomføre stragegier ledelsen i Rawti Shax hadde bestemt.

«Også med hensyn til planlegging av terroraksjoner med hevnkarakter som skulle utføres i Norge og til beslutninger for å ivareta organisasjonen og dens leder», står det i tiltalen.

46-åringen skal også ha bidratt til å minske risikoen for å minske risikoen i forbindelse med pågående rettslige tiltak mot organisasjonen i Europa.

Politiet i Italia mener også at han organiserte opprettelsen av en hemmelig komité, sammensatt av to medlemmer som skal ha vervet på oppdrag fra Krekar, med formål om å etablere en stridsgruppe som skulle operere på europeisk jord.

Han skal også, ifølge italiensk politi, ha vært bindeleddet mellom Norge og en italiensk terrorcelle.

- Kan miste statsborgerskapet

UDI opplyser også at det ikke skal gis norsk statsborgerskap til personer der de kjenner til at er under etterforskning, enten det er i Norge eller utlandet. Straffedømte personer kan miste sitt norske statsborgerskap.

- Hvis en person med norsk og annet statsborgerskap viser framferd som er sterkt til skade for Norges vitale interesser, kan personen miste det norske statsborgerskapet ved dom, dersom personen straffes i seks år eller mer.

Dette gjelder dom for følgende forbrytelser:

  • Terror eller terrorrelaterte handlinger.
  • Folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten.
  • Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser.

I folkeregisteret står 46-åringen oppført både med norsk og irakisk statsborgerskap.

- PST kan ikke kommentere vår kontakt med utlendingsmyndighetene om enkeltpersoner, og kan derfor ikke gi noen opplysninger rundt saken, skriver kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til Nettavisen.

Norske statsborgere ikke pågrepet

Mandag, sent på kvelden, timer etter at Krekar var blitt dømt for terrorplanlegging, ble han oppsøkt av politibetjenter på sin bolig i Oslo, og pågrepet. Hensikten med pågripelsen er å utlevere ham til Italia, slik at han kan straffeforfølges der.

Italienske myndigheter varslet onsdag at en utleveringsbegjæring på Krekar kommer en av de nærmeste dagene.

Pågripelsen ble filmet og lagt ut på Youtube. I videoen roper Krekar «only islam. Islam kommer til dere!», idet han blir fraktet inn i en ventende politibil.

Torsdag ble Krekars svigersønn pågrepet i England. I likhet med Krekar ønsker italienske myndigheter ham utlevert.

Verken 46-åringen bosatt i Drammen, eller Østfold-mannen er pågrepet av norsk politi. Dette er fordi de er norske statsborgere, og Norge leverer ikke ut egne borgere.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få en kommentar fra justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

NB! Nettavisen har i en lang periode identifisert Østfold-mannen ved å bruke hans navn og bilde i artikler. På grunn av nye momenter, utvikling i saken og hans nye livssituasjon er det en annen vurdering som er gjort per i dag, og mannen anonymiseres.