Krekars svigersønn, en mann på 36 år, er pågrepet i England etter at han ble dømt for terror i Italia mandag, melder TV 2. Kanalen mener at pågripelsen skjedde med tanke på en utlevering til Italia.

Krekars faste forsvarer, Brynjar Meling, bekrefter til Nettavisen at pågripelsen fant sted i Storbritannia.

I tiltalen i terrorsaken, som Nettavisen har fått tilgang til, kommer det frem at italiensk politi mener svigersønnen var sentral i planlegging av terroraksjoner som skulle utføres i Norge.

BAKGRUNN: Her kan du lese alt om tiltalen mot Krekar

Ifølge folkeregisteret er han fortsatt folkeregistrert på en adresse i Oslo. Mannen har etter det Nettavisen kjenner til norsk oppholdstillatelse. TV 2 skriver at han er registrert bosatt i England.

36-åringen var blant de seks som mandag ble dømt i terrorsaken i Italia. Han fikk en dom på syv og et halvt års fengsel. Italiensk politi mener svigersønnen hadde en strategisk rolle i det som angivelig skal være et terrornettverk Rawti Shax. Han skal også ha deltatt i økonomistyringen i nettverket.

Les også: Krekar dømt til 12 års fengsel for terrorisme

I tiltalen kommer det frem at italiensk politi mener at han brakte videre Krekars godkjenninger om å delta i jihad (hellig krig) i Syria, til øvrige medlemmer i Rawti Shax. Han skal også ha henvist til spesifikke ferdigheter som måtte trenes opp for å gjennomføre terrorplaner i Kurdistan.

- Svigersønn sentral i terrorplanlegging

Svigersønnen skal også ha vært styremedlem i det påståtte terrornettverket. I tiltalen kommer det også frem at svigersønnen skal ha vært en av Krekars nærmeste medarbeidere. Han skal også ha vært en av svært få personer som hadde besøkstillatelse i Kongsvinger fengsel, da Krekar sonet en trusseldom der.

Italiensk politi mener også at svigersønnen hadde en viktig rolle i å administrere chatten Kurdistan Kurd u Islam Didi New på plattformen Paltalk.

«Han bidro på denne måten til at organisasjonen kunne bestå og gjennomføre målsettingene (...)», står det i tiltalen.

Svigersønnen blir også anklaget for å spre Krekars fundamentalistiske tankegang i Europa og Kurdistan.

«Under Krekars fengselsopphold sørget han for at mullaen skulle få utfyllende informasjon om forhold som angikk organisasjonen, også med hensyn til finansielle aspekter, og holdt særlig tette forbindelser med enkelte støttespillere», heter det videre i tiltalen.

Ifølge tiltalen skal svigersønnen, sammen med Krekar og to norske statsborgere som også er dømt i terrorsaken i Italia, ha planlagt hemmelige operasjoner som skulle gjennomføres i Kurdistan.

Operasjonene skulle gå under dekke av bistands- og rekrutteringsarbeid, og deres formål skal ha vært å skade regjeringsrepresentanter, mener italiensk politi.

En norsk statsborger, bosatt i Østfold, ble dømt til ni års fengsel.

En irakisk kurder, med norsk statsborgerskap, bosatt i Drammen, fikk 7,5 års fengsel.

Onsdag ble Najumuddin Faraj Ahmad, som Krekar egentlig heter, fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Her ble det besluttet at han skulle fengsles i fire uker.

VG får bekreftet fra Westminster Magistrates Court i London at svigersønnen blir fremstilt for fengsling torsdag.

I retten fikk Krekar spørsmål fra rettens dommer om hva Rawti Shax er for noe.

- Det er en ideologisk organisasjon, og jeg er som en ideologisk politiker. Jeg ønsker en forandring i Irak, og at Kurdistan skal være et eget land. For å kunne forandre samfunnet trenger jeg tre pilarer:

  • En fremtidsplan, og fremtidsrettede utsikter.
  • En gruppe som tar seg av planen.
  • En bevegelse som gruppen kan få til å gjennomføre planen.

- Tanken med Rawti Shax har vært å opprette en kurdisk gruppe. Det har ikke med noe terror å gjøre.

Pågripelse lagt ut på Youtube

Mandag, sent på kvelden, ble han oppsøkt av politibetjenter på sin bolig i Oslo, og pågrepet.

Dette var bare timer etter at han ble dømt til 12 års fengsel i Italia for terrorplanlegging. Pågripelsen ble filmet og lagt ut på Youtube. I videoen roper Krekar «only islam. Islam kommer til dere!», idet han blir fraktet inn i en ventende politibil.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld, og dommen i Italia er anket.

I fengslingsmøtet kom det frem at en av grunnene til at han ikke reiste til Italia for å forsvare seg i terrorsaken var frykt for å bli kidnappet.

- Jeg har ikke noe med terrorsaken å gjøre. Saken er en fabrikkering. En av grunnene til at jeg ikke ville reise til Italia var at jeg fikk beskjed av norske myndigheter om at jeg ikke selv fikk bære og beholde de midlertidige reisedokumentene jeg fikk. Det var det politieskorten som skulle ha. Jeg var redd for min skjebne der nede. En annen grunn var at jeg fryktet for at jeg kunne bli kidnappet av amerikanske agenter etter rettssaken, sa Krekar i retten.

- Det var mange andre grunner til at jeg ikke kunne godta de vilkårene som ble satt av norske myndigheter for at jeg skulle få reisedokumenter.

Les også: Krekar dømt til 12 års fengsel for terrorvirksomhet

Det er normalt referatforbud fra fengslingsmøter, men retten besluttet å oppheve det etter anmodning fra pressen.

CIA-agenter dømt for bortføring

I 2009 omtalte Nettavisen at dømte CIA-agenter skulle ha vært i Oslo for å forberede en kidnapping av Krekar.

Minst to av de 23 CIA-agentene som i november 2009 ble dømt for å ha bortført en egypter på åpen gate i Milano sommeren 2003, skal ha dratt rett til Oslo etter episoden i Italia.

Det var imamen Osama Mustafa Hassan ble bortført og ført til et egyptisk høysikkerhetsfengsel, der han hevdet å ha blitt torturert.

Krekars mangeårige forsvarer, Brynjar Meling, mener frykten for kidnapping er berettiget.

- Dette er dokumentert, både i artikler i den tyske avisen Der Spiegel, i en svensk bok forfattet av Lena Sundström og i en rekke artikler i norske aviser, at det var amerikanske agenter på vei til Norge for å hente ham ut i 2005 og 2006. Det gjør at han har en reell og begrunnet frykt for en bortføring, sier Meling.

- Men jeg vet ikke om han er like interessant for amerikanerne i dag. Personlig er jeg mer bekymret for hva som skjer hvis han blir sendt tilbake til Nord-Irak. Fortsatt er det ingen som har klart å fortelle meg hva han skulle være ansvarlig for av straffbare handlinger der.

Frykter Krekar kan gå i dekning i Norge

Onsdag ble Krekar begjært varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett. Politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Line Nyvoll Nygaard, argumenterte for at det var unndragelsesfare. Enkelt sagt, mener de at det er en fare for at den ekstreme islamisten vil stikke av, eller at han går under jorden i Norge.

- Vi mener å ha konkrete holdepunkter for den unndragelsesfaren. Vi anser det som grunnlag for fengsling. Vi har vist til at Krekar ikke har reist til Italia for å forsvare seg i sin egen sak. Han motsatte seg også utlevering sist Italia begjærte ham utlevert. Nå ligger det også en dom på 12 års fengsel i Italia, som synliggjør at han risikerer en lang fengselsstraff hvis han skulle bli rettskraftig dømt for de forholdene han er tiltalt for, sier Nyvoll Nygaard.

I retten motargumenterte Meling for at hans klient ikke har reisedokumenter, at Krekar har hatt en rekke formelle og uformelle møter med PST, heriblant hjemmebesøk. Det kom frem i retten at en navngitt PST-ansatt flere ganger har vært hos Krekar og spist middag.