Gå til sidens hovedinnhold

Krevde svar om bilbranner fra justisministeren

Godt over 123 påtente biler siden 2017: Jan Bøhler synes det er beklagelig at politiet ikke kan vise til en eneste domfellelse for bilbrann. Justisministeren lover sterkere fokus på etterforskning av bilbranner.

Tirsdag kveld brant to biler på Grorud i Oslo. Politiet mistenker at brannene i de parkerte bilene ved Kakkelovnskroken er påtent.

Tirsdagens branner er langt fra de første brannene som rammer parkerte biler i Oslo. I september brant totalt ti parkerte biler. Fra starten av 2017 til 1. april i år har det vært 123 bilbranner i Oslo som politiet tror kan være påsatt, melder NTB. Etter april har det vært en rekke nye branner.

- Siden april har det vært over 30 tilfeller der man har mistanke om at biler er påtent, samt tre store garasjebranner på et døgn der mange biler gikk med, sier stortingspolitiker Jan Bøhler.

Han har lenge vært opptatt av problemene på Oslo Øst, inkludert de mange bilbrannene. Onsdag tok han igjen saken opp i Stortinget. Justisminister Jøran Kalmyr sier nå at politiet vil prioritere disse sakene høyere, og at fokus på disse sakene blir sett på som en del av bekjempelsen av ungdomskriminaliteten i Oslo.

Du kan lese Bøhlers spørsmål i Stortinget onsdag litt lenger nede i saken.

Bøhler har i Nettavisen skrevet at han frykter at politiet gjør lite for å oppklare de mange bilbrannene.

- Dette gjør at de som holder på med dette opplever at det er risikofritt å true eller hevne seg på noen eller drive hærverk ved å tenne på biler. Sånn skal det ikke være og det er alvorlig for tryggheten i våre nærmiljøer, skrev Bøhler i september.

- De fleste sakene blir henlagt

Onsdag forklarte Kallmyr hvorfor politiet sliter i etterforskningen av disse sakene.

- Politiet forteller meg at det er ganske utfordrende å oppklare bilbranner. Det skyldes rett og slett at det er krevende å finne avgjørende tekniske bevis dersom en bil er utbrent. Det er sjeldent politiet har saker der tekniske spor kan knytte en gjerningsperson til åstedet. Som en følge av det blir de fleste sakene henlagt på grunn av ukjent gjerningsmann, sa Kallmyr i Stortinget.

Bekjempelse av ungdomskriminalitet

Kallmyr sa at politiet i dag bruker mye tid og ressurser på åstedsundersøkelser, innhenting av vitneforklaring, sporsikring og tekniske undersøkelser etter bilbranner.

For å øke oppklaringsprosenten i disse sakene, har Oslo politidistrikt satt igang et prosjekt der etterforskning av bilbranner vil bli lagt til lokale enheter for å utnytte lokalkunnskap og nærhet til miljøer.

- Jeg vil også i min dialog med politiet si at dette vil være et viktig område, fordi dette nok også vil være en del av bekjempelsen av ungdomskriminaliteten, sa Kallmyr.

Les også

115 mulige påsatte bilbranner i Oslo. Ennå ingen tatt?

- Trist

Kallmyr presiserte at politiet ikke kan gi en oversikt over hvor mange, om noen, som er dømt for bilbranner i Oslo. Årsaken er hvordan straffesaker kategoriseres og telles.

Jan Bøhler mener det er trist at politiet ikke kan si at noen er dømt for noen av disse bilbrann-sakene.

- Det innebærer en fare for at det kan øke i omfang, særlig blant kriminelle som bruker dette som metode for å hevne seg, true folk som skylder dem penger eller andre ting, hvis det oppleves som risikofritt, sa Bøhler.

Kallmyr presiserte at man ikke kan utelukke at noen er dømt for bilbranner.

- Men jeg er enig med representant Bøhler i at det er viktig å sende et signal om at det ikke er fritt fram. Jeg deler bekymringen som Bøhler har, sa Kallmyr.

- Samtidig må vi ta innover oss at antall bilbranner i Oslo er heldigvis lavt sammenlignet med andre skandinaviske byer, sa Kallmyr og viste til Gøteborg som hadde hatt 90 påtente bilbranner på én dag - altså mer enn Oslo har på et år (les egen sak).

Bøhler sa at det er en liten trøst for menneskene i nærområdene til der bilbrannene skjer. For disse innbyggerne gir samlede tall for hele Oslo et dårlig bilde av hvordan de opplever det.

Her er Jan Bøhlers spørsmål til justisministeren i Stortinget onsdag: I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål om antall bilbranner og hvor mange som er oppklart, svarte justisministeren 5. september at: "Med tiden som har vært til rådighet har det ikke vært mulig å ta ut informasjon om antall oppklarte saker og gjerningspersoner." På mitt spørsmål 14. november 2018 om det samme, antall oppklarte påtente bilbranner, til daværende justisminister lød svaret også: "Dette er mer et spørsmål om at innenfor en kort frist var det ikke mulig." Siden mitt siste spørsmål om dette har det dessverre vært flere bilbranner i Oslo, sist natt til 30. september, da fem biler brant på Ulven. Politiet mistenker at disse ble påtent, i likhet med 123 av bilbrannene i Oslo fra 2017 til 1. april 2019. Kan statsråden og departementet, når det nå er gått snart ett år siden spørsmålet først ble tatt opp, svare på om noen påtente bilbranner er oppklart og gjerningsmenn dømt?

Kommentarer til denne saken