Gå til sidens hovedinnhold

Krever asketiltak fra regjeringen

Flere ansatt-organisasjoner i luftfarten krever nå at regjeringen kommer på banen med økonomiske tiltak.

Organisasjonene Parat, Norsk Flygerforbund, Norsk Kabinforening og Norsk flytekniker organisasjon, representerer det store flertallet av de ansatte i norsk luftfartsnæring, hadde fredag et fellesmøte.

Etter møtet kom de med følgende felles-uttalelse:

- Organisasjonene hilser velkommen regjeringens nedsettelse av et nasjonalt kriseråd for å koordinere arbeidet i kjølvannet av askesky-problemene. Den dramatiske situasjonen for luftfarten krever at regjeringen nå raskt følger opp med konkrete tiltak av økonomiske karakter. Organisasjonene vil fremheve at den svenske regjering nå har gått foran og vist vei. Det er ingen grunn for den norske regjeringen til å vente og vi har ingen tid å tape!, skriver de i en pressemelding.

- Tar i bruk økonomiske virkemidler
- Organisasjonene krever at myndighetene resolutt og kraftig tar i bruk økonomiske virkemidler, utifra samme argumentasjon som ble gjort gjeldende da finansnæringen mottok støtte under finanskrisen.

- Luftfarten og finansnæringen har felles karakter som forutsetninger for alt økonomisk samarbeid og varebytte landene imellom. En velfungerende luftfartssektor er avgjørende for norsk samfunnsliv og internasjonalt samarbeid. Dette tilsier at både nasjonale og internasjonale myndigheter har et ansvar, heter det i uttalelsen.

I pressemeldingen sier organisasjonene at de er åpne for ulike økonomiske tiltak, men vil konkret peke på muligheten for å sløyfe landingsavgiften og kutte CO2-avgiften for en periode.

- Norge er i større grad enn EU-landet Sverige avhengig av en livskraftig og robust luftfartsnæring. Den siste uken har vist hvor viktig luftfarten er for norsk infrastruktur. Næringen har lidt store tap. De ansatte har bidratt for å minimere skadevirkningene. Nå forventer vi at den norske regjering meget raskt følger opp med tiltak her hjemme, heter det i uttalelsen.

Luftrommet åpent i Norge
Fredag ettermiddag opplyser Avinor på nytt at luftrommet over Norge er åpent

- Hele det norske luftrommet er åpent for trafikk. Alle lufthavner er åpne. Varslene antyder ikke nye restriksjoner, heter det fra Avinor.

Kommentarer til denne saken