Gå til sidens hovedinnhold

Krever fengsel og samfunnsstraff for overfall

Sandra Isaksen ble brutalt overfalt. Politiadvokaten krever fengsel for den ene, samfunnsstraff for de to andre.

Påtalemyndigheten ved politiadvokat Asle Sandnes mente volden som Sandra Isaksen ble utsatt for hadde karakter av mishandling og la ned følgende straffepåstand mot de tre tiltalte i Sandra-saken, skriver Telemarksavisa.

- 18-åringen: kom med en uforbeholden tilståelse som har bidratt til oppklaring. Det må tillegges stor vekt. Hun er også i en rehabiliteringssituasjon. Jeg legger ned påstand om samfunnsstraff i 238 timer i løpet av 12 måneder.

- 22-åringen: Har ikke tilstått og er heller ikke så ung som de andre. Det foreligger ingen grunn til å fravike ubetinget fengselsstraff, men det var ikke 22-åringen som initierte voldsutøvelsen. Påtalemyndigheten ber om ubetinget fengsel i åtte måneders.

- 17-åringen: Utgangspunktet er ubetinget fengselsstraff, men hun er så ung at det foreligger ingen ekstraordinære forhold som tilsier dette. Legger ned påstand om samfunnsstraff i 236 timer i løpet av 12 måneder.

Her er noen av sakene Nettavisen har skrevet om overfallet:

- Skyldige skal ikke gå fri
Slipper unna etter Sandra-overfallet
- Sandra-saken er svært skremmende
Her er helten som reddet Sandra
- Jeg vet ikke om jeg blir helt bra ennå
- Jeg angrer livet av meg

Les flere saker fra TA her.