Gå til sidens hovedinnhold

Krever handling fra byråden

SV-politiker Andreas Behring etterlyser oppfølging av bystyrevedtak om trafikkanalyse på Holtet.

HOLTET: Andreas Behring i SVs bystyregruppe, synes nok tid er gått siden bystyret vedtok at det er nødvendig med en analyse av trafikkforholdene på Holtet.

Bystyret behandlet i april i fjor et innbyggerinitiativ som foreslo en byggepause på Holtet. Aksjonsgruppen mener at intensjonene i reguleringsplanen for Holtet lokalsenter ikke blir ivaretatt, og ønsker at man skal se på planen på nytt. Initiativet ble nedstemt, men bystyret gikk imidlertid inn for et forslag om en trafikkanalyse på Holtet. Vedtaket lyder som følger:

"Byrådet bes sørge for at det utarbeides en trafikkplan og trafikkanalyse for området." Ett år er gått siden vedtaket ble gjort.

Ingen gjennomfartsåre

Andreas Behring har nå bedt om svar på hvordan byrådet har fulgt opp dette vedtaket, og hva som er status for arbeidet.

LES OGSÅ: Har sett på trafikken

– Så vidt jeg kan se har ingen løftet en finger for å følge opp vedtaket, sier han og legger til at en slik analyse burde vært en naturlig del av reguleringsplanen i utgangspunktet. – Analysen burde ha ligget i bånn for planen. Utbyggingen på Holtet er godt i gang. Hvis ingenting blir gjort forblir Holtet en gjennomfartsåre, og det skal det ikke være, sier SV-politikeren og ser ut på morgentrafikken som stamper bortover Kongsveien.

– Vi må sørge for at utbyggingen her ikke skaper enda mer trafikk og kaos. Vi må ta noen grep, sier han.

Behring påpeker at et bystyrevedtak må følges opp.

– Det må enten følges opp, eller endres. Alternativet er at byråden må gå, sier SV-politikeren.

Bydelsutvalget på Nordstrand har i lengre tid jobbet med en trafikkplan for hele bydelen.

– Det er veldig positivt at lokalpolitikeren jobber med saken. Men det er ikke nok at byråden viser til at bydelen gjøre noe, sier Behring og ber byrådsavdelingen om å skjerpe seg.

– De må komme med noe annet enn "vi må se på trafikken etter hvert". Noe må gjøres.

Støtter initiativet

Selv synes Andreas Behring av innbyggerinitiativet på Holtet var fornuftig.

– Jeg tror det kunne vært lurt å ta en liten pause, sier han og legger til at man har startet i feil ende på Holtet.

– Kommunen burde ta mye mer ansvar. Man burde starte med å legge grøntstrukturer og miljøgater, i stedet for å la utbyggerne herje som de vil, og etterpå se hva det blir plass til. Man må ikke risikere at godbitene, de offentlige tiltakene, er det som ikke kommer. Tenk hvis man gjorde det samme i Bjørvika som her på Holtet. Da hadde det blitt rabalder, sier Behring. Han viser til Ensjø-utbyggingen som et godt eksempel.

– Her har man lagt den offentlige infrastrukturen først, slik at grøntområdene, torgene med videre blir formgivende, sier SV-politikeren.

– Man må i det minste klare å lage en trafikkplan. Jeg har sett mange slike planer - dette er ikke pionerarbeid, avslutter Andreas Behring.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021