Se videointervju med Knut Meiner i eventselskapet Komon-Stageway, som vil ha på plass et koronapass:

ULLEVÅL STADION (Nettavisen): Flere bransjer ligger nede med brukket rygg, etter at Norge stengte ned igjen før jul og særlig kultur- og serveringsbransjen ble hardt rammet.

Nå mener Knut Meiner, som har drevet eventselskapet Komon-Stageway i 25 år, at det er ett grep som må til for å redde næringene fra masseoppsigelser og konkurs.

- Vaksinepass må komme så fort som mulig. Jeg mener man bør gjøre det vanskeligst mulig for de som ikke ønsker å la seg vaksinere, sier Meiner.

Nettavisen møter ham på Egon restaurant på Ullevål stadion i Oslo, der det fortsatt er åpent, men full skjenkestopp.

- Alt for mange mennesker betaler prisen for noen få egoister, tordner event-toppen.

Les også: Denne kommunen vil innføre koronapass: – Skjønner godt at de ønsker å ta det i bruk

- Bare for vaksinerte

Meiner mener det haster med å få på plass et koronapass i Norge.

- Det er delte meningen om hvor mye det har å si for smittespredning, men det har slik jeg har forstått det ganske positiv effekt på å få opp vaksinasjonstakten, sier han.

Slik koronapass fungerer i landene der det er tatt i bruk, kommer de som er vaksinert eller har tatt en fersk koronatest, inn på kulturarrangementer og restauranter.

- Jeg tror det har størst effekt på å få flere til å vaksinere seg. Det er det som kan hjelpe meg. Men koronapass bør utelukkende være for de som er fullvaksinerte, slik at vaksinemotstandere ikke kan teste seg inn, sier Meiner, som i tillegg til å være styreformann i selskapet, er valgt inn i bydelsutvalget for Nordre Aker Høyre.

Onsdag ble det også kjent at EU innfører endringer i gyldigheten i koronasertifikater, ved at fullvaksinerte nå må ta en oppfriskningsdose for at passet skal være gyldig.

- I Frankrike har president Emmanuel Macron uttalt at han vil fortsette å plage uvaksinerte til siste slutt. Er du enig i det?

- Jeg er ikke tilhenger av å plage folk, men jeg er en sterk tilhenger av å prate fornuft til mennesker. Det vil kanskje oppleves som plaging, sier han.

Les også: Full splid om koronapass - se debatten her

- Ekstremt hardt rammet

- Hvor hardt rammet er din bransje?

- Den er ekstremt hardt rammet. I januar har vi 90 prosent inntektsbortfall. Når vi kommer til mars tipper jeg vi har tapt 250 millioner kroner i omsetning under pandemien, forteller Meiner.

Hans selskap, som lager små og store arrangement - for alt fra hundre til tusen personer - omsetter vanligvis for om lag 130 millioner kroner i året.

- Vår bransje så helt fantastisk ut for første kvartal i 2022, men nå er alt blitt flyttet etter den nye nedstengningen. Vi har ikke sagt opp folk, men i perioder har det vært veldig lite å gjøre, sier han.

Gunnar Stavrum: Helseministeren tar skolebarn som gisler for voksne som ikke vil vaksinere seg mot korona

Nå frykter han store konsekvenser, dersom situasjonen ikke snart normaliserer seg.

- Det vil helt klart komme konkurser. Mange hadde jo et bra 2019 og hadde en buffer å tære på, men den bufferen begynner å bli tom, sier Meiner.

Han har særlig lite til overs for skjenkestoppen, som han mener politikerne bør oppheve umiddelbart.

- Jeg synes det er veldig merkelig at folk ikke skal få ta et glass vin til maten. Etter det jeg vet er Norge det eneste landet i Europa som har så strenge regler. Man må jo kunne regulere det på en mer fornuftig måte, sier han.

- Din fordømte plikt

Meiner håper folk nå våkner opp, og mener det altså er økt vaksinasjonsgrad som kan redde kulturlivet, serveringsbransjen, hoteller og hans egen bransje.

- Det vil vel være mer eller mindre nedstengt til denne pandemien er over, til så mange er vaksinert at vi kan åpne helt opp igjen. Så ta sprøyta nå, det er din fordømte plikt, er hans råd til landets om lag 300.000 uvaksinerte.

Han mener vaksinasjonen også går for sakte.

- Det skulle settes 700.000 doser i jula, men ble satt 300.000. Det går for sakte, og det er ikke myndighetenes feil. Det er folk som ikke stiller opp, hevder Meiner.

- Men alle kan jo ikke vaksinere seg av helsemessige årsaker?

- Det må lages en ordning der de testes, slik at de som er så uheldige at de ikke kan vaksinere seg, kan leve et normalt liv som alle oss andre, sier han.

En undersøkelse Nettavisen gjennomførte før jul, viste at 67 prosent av nordmenn har en positiv holdning til koronasertifikat, mens kun 18 prosent er negative.

Professor: - Følger en kostnad

Filosofiprofessor Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen (UiB), stiller imidlertid spørsmål ved hvor effektivt et koronapass vil være.

- Å forskjellsbehandle vaksinerte og uvaksinerte kan forsvares etisk hvis det er gode nok grunner til det. Nå leter vi etter tiltak som skal få oss ut av pandemien. Det sentrale spørsmålet blir hvor mye de uvaksinerte belaster helsevesenet. Der står slaget, sier Gamlund til Nettavisen, og legger spørrende til:

- Men hvis du nekter de uvaksinerte å gå på kino og konserter, samtidig som de står fritt til å ta bussen – hvor effektivt vil dette være?

Gamlund peker også på at et koronapass vil føre til økt polarisering i samfunnet.

- Vi ser allerede hissige diskusjoner i samfunnet og innad i familier, et økt skille mellom «de og dem». Så det følger en kostnad med å skulle innføre et slikt pass, understreker han.

- Det som er betent

- Men kostnaden er jo i dag høy for alle vaksinerte som opplever ekstra strenge restriksjoner fordi de uvaksinerte belaster helsevesenet?

- Ja, og det er det som er så betent. De uvaksinerte blir «syndebukken», mens vi nok burde sett mer på hvorfor beredskapen ikke er bedre, sier Gamlund.

- Når situasjonen er som den er, de uvaksinerte dominerer sykehusplassene, er det ikke rett og rimelig å begrense deres frihet?

- Det kan forsvares etisk, men jeg er tvilende til effektiviteten av dette. Det dreier seg om 7-8 prosent, og vi – i alle fall jeg – vet for lite om hvor mye et slikt kraftig tiltak vil virke. Derfor er jeg skeptisk, sier han.

Les også: Nakstad skryter av tiltakene, men delta-bølgen snudde før de nasjonale tiltakene trådte i kraft

I tenkeboksen

Like før jul snudde Helsedirektoratet, som først var for til å være imot koronapass. Folkehelseinstituttet (FHI) har lagt seg på en linje hvor de kontinuerlig vurderer tiltaket, etter at de også først gikk ut og klart anbefalte det.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble også presset på om det burde tas i bruk hardere skyts mot de som kan, men ikke vil, la seg vaksinere under sin pressekonferanse 15. desember.

Støre svarte at det er mulig å ta i bruk koronapass i Norge, på samme måte som en rekke andre europeiske land har gjort. Det vil i så fall kreve en lovendring. I mellomtiden anmodet han med all tydelighet om at alle bør la seg vaksinere, og at det er viktig med både første, andre og tredje dose.

- Usikkerhet knyttet til omikron

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet, opplyser at de nå vurderer om det bør innføres koronapass.

- Dersom det viser seg at fullvaksinerte også smitter i mindre grad enn uvaksinerte, er det grunnlag for ta i bruk koronasertifikat, for eksempel for å unngå arrangementsbegrensninger, skjenkestopp og andre smitteverntiltak. Dagens smitteverntiltak skal vurderes på nytt 14. januar. Vi har bedt fagetatene vurdere differensierte smitteverntiltak som en del av grunnlaget inn mot disse vurderingene, og avventer svar på dette, skriver Bekeng i en epost til Nettavisen.

Han forklarer også hvorfor de så langt har sagt nei til et slikt pass:

- På grunn av usikkerheten knyttet til omikronvarianten anbefalte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet før jul at det ikke ble åpnet for bruk av koronasertifikat. Omikronvarianten utgjør et usikkerhetselement både med hensyn til om fullvaksinerte i mindre grad enn uvaksinerte fungerer som smittebærere og hvor syke fullvaksinerte blir, skriver han.