Gå til sidens hovedinnhold

Krever lokale klimakutt

Norges klimagassutslipp er rekordhøye. Østensjø Natur og Ungdom (ØNU) krever at også lokale politikere gjør noe for å redusere dette.

Østensjø: Det kommer fram i en pressemelding, hvor de hevder det er viktig at politikerne går over fra tomme løfter til å innføre konkrete tiltak som kutter Norges klimagassutslipp.

Kutt ut oljefyring!

Alle utslipp kommer fra et sted, og dersom Norge skal greie å kutte sine klimagassutslipp og overholde sine internasjonale forpliktelser, er det viktig at også Bydel Østensjø kommer med konkrete tiltak som kutter sine utslipp, sier Anna Haslund i ØNU.

- Et av de viktigste tiltakene som Østensjø kan gjøre er å sørge for å skaffe en mer miljøvennlig oppvarmingsmetode i de tre kommunale bygningene som fortsatt bruker oljefyr, og miljøsertifisere alle skolene i bydelen, fortsetter hun.

Krever konkrete tiltak

Klimaendringene er den største trusselen verden står ovenfor, og det er de fattigste som rammes hardest. Østensjø Natur og Ungdom krever at politikere både nasjonalt og lokalt nå innfører konkrete tiltak for å kutte utslippene.

- Vi krever handling nå!