- Vi mener regjeringen bør gå i dialog med landene vi har kabler til for å få til en reforhandling av betingelsene, sa Lysbakken i NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen.

Her kan du se hele sendingen hos NRK TV.

Gunnar Stavrum: Høye strømpriser er en politisk bestemt ekstraskatt som plyndrer vanlige folk

Lysbakken mener markedskreftene som herjer med den norske befolkningen denne vinteren og priser som har løpt løpsk danner grunnlaget for reforhandling.

Samtidig påpeker han at det grunnleggende problemet er at det kun er markedet som styrer prisen på strøm.

- Kablene er en del av det. Det som skulle være utvekslingskabler kan ikke tillates å bli bli eksportkabler i perioder, sa SV-lederen.

Lysbakken ønsker nå dialog med England og Tyskland.

Les også: Tidligere Sp-dronning angriper sine egne: - Vi er veldig langt bakpå

Motstand fra Ap

SV, Sp og Stortinget har gitt uttrykk for ønsket om å forhandle om betingelsene.

Amund Vik, statssekretær i olje- og energidepartementet mener på side at man bør se på andre områder.

- Jeg tror det er viktig å ha tett dialog med landene på energi, men en slik storskala reforhandling eller oppsigelse i avtalen er ikke aktuelt, sa statssekretæren i NRKs studio.

- Det første nå er at vi må løse den umiddelbare situasjonen med de ordningene som er ute nå, la han til.

Vik opplyste om at regjeringen skal utrede hvordan disse kablene påvirker forsyningssikkerhet og prissetting i det norske systemet.

- Det er ikke noen tvil om at de siste to kablene har økt eksportkapasiteten ganske betydelig og at det har konsekvenser man bør se nærmere på.

Les også: NVE: Hybridkabler vil gjøre strømmen enda dyrere

Alternativt forslag fra Sp

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, mener at grunnlag som gjør det mulig å gå i forhandling med landene, men

- Jeg synes det er en interessant tanke med dialog. Det er ikke noen tvil om at eksportkapasiteten i Norge gjør oss sårbar. Så jeg er åpen for å vurdere det.

Arnstad kommer samtidig med forslag om å ta strøm av børs.

- Hvis du skal klare å oppnå et fastprissystem som er oversiktlig og håndterbart både for kraftprodusentene, strømleverandørene og kundene, så bør man ta en porsjon kraft av børs og gjøre det tilgjengelig for kraftprodusentene som kan selge det videre som fastprisavtaler, forslår Sp-toppen.

Amund Vik i Ap er enig i at flere og bedre fastprisavtaler bør med.