Etter jul kommer markante endringer på regningen fra nettleverandøren din, og torsdag kunne Nettavisen presentere de økte prisene.

Den nye nettleien kommer midt i tidenes strømpriskrise, etter at NVE (Noregs Vassdrags- og Energidirektorat) i flere år har utredet en ny modell for nettleie.

Nå krever Frps energipolitiske talsperson, Frank Sve, at den nye nettleia skrotes.

- Folk flest har ikke råd til å takle denne grenseløse endringen av nettleia neste år, sier Sve til Nettavisen.

Les også: Prisene er klare: Så dyr blir nettleien for nesten én million nordmenn

- Blir svært krevende

Sve vil i neste uke anbefale Frps stortingsgruppe å si nei til endringene i nettleia fra nyttår, og beholde ordningen vi har i dag.

- Det er svært krevende å godta en slik endring av nettleia nå i en situasjon der strømprisene går til himmels. Det blir krevende nok å håndtere de ekstreme strømprisene for folk flest og næringslivet, mener han.

Målet med en ny type nettleie er å utjevne belastningen i strømnettet. Derfor gir nettleieselskapene «prissignaler» for at kundene skal flytte mer forbruk til perioder av døgnet hvor belastningen på strømnettet er lav.

- Rimelig tannløst

Torsdag ble de høye strømprisene heftig debattert i finansdebatten på Stortinget, der flere av opposisjonspartiene kom med konkrete forslag for å hjelpe de som sliter med høyre strømregninger.

Men Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV parkerte alle forslagene, og sikret flertall for et forslag om å be regjeringen komme tilbake med tiltak så raskt som mulig.

- Det er rimelig tannløst av regjeringa når de vedtok et forslag som ikke synliggjorde et eneste konkret tiltak på å kutte strømprisene tilstrekkelig for innbyggerne umiddelbart med virkning nå før jul, torder Sve, og samtidig understreker:

- Folk sitter hjemme og fryser og mange vil får problemer med å betale de skyhøye strømregningene nå midt i julestria og utover vinteren.

Les også: Reagerer kraftig på enighet om strømpakker: - Ren handlingslammelse

- Uvisst når han kommer ut av hiet?

Sve etterlyser også en mer aktiv finansminister i den kritiske situasjonen.

- Når finansminister Vedum har tenkt å komme ut av «hiet og dvalen» er uvisst, det var i hvert fall ikke mye engasjement fra Vedum og Senterpartiet i går i Stortinget for å kutte strømprisene nå straks, sier han.

Han sier Frp vil gjøre det de kan for å umiddelbart få gjort noe med strømprisene.

- Men det er begredelig når vi også i Stortinget i går ble motarbeidet av presidentskapet for å kunne hastebehandle vårt representantforslag for å straks kunne begrense eksporten av strøm til utlandet, sier Sve.

Frp foreslo blant annet å innføre en eksportavgift for eksport av strøm til utlandet, der avgiften skal brukes til å kunne strømprisene her i landet.

Slik blir endringen

Nettleien utgjør en betydelig del av den totale strømregningen, og består av to deler: fastledd og energiledd. Fastleddet er prisen du betaler for frakt av strøm inn til boligen, og den avgiften vil fra nyttår bli dyrere og skal utgjøre minst 50 prosent av nettleien.

Nettleia vil bli betydelig lavere mellom klokken 22 og 06 enn på dagtid. Dette er det ene prissignalet i nettleiemodellen - det andre er at timen du bruker mest strøm i løpet av én måned skal bestemme hvor mye du må betale i fast sum - det såkalte fastleddet.

Fra nyttår kan det dermed variere fra måned til måned hva du betaler for fastleddet, og de som ikke sprer forbruket vil få en høyere strømregning. Men det er opp til nettselskapene å utforme hvordan en ny nettleie skal se ut for kundene.