VG har i en artikkelserie avdekket hvordan predikanter håver inn penger ved å be for syke og svake.

En av predikantene VG omtaler, er Svein-Magne Pedersen, som hevder cellegift er utdatert og at hans bønn har kurert en kreftsvulst på to minutter.

Helseminister Bent Høie (H) sier han vil se på saken.

– Det predikantene driver med er selvfølgelig ikke greit. Jeg reagerer sterkt på at de utnytter mennesker som er i nød for å tjene penger. Nå kommer vi til å se om det er behov for å gjøre justeringer i dagens regelverk - for å eventuelt gjøre det tydeligere at denne typen virksomhet ikke er ønsket, sier Høie til VG Nett.

- Urovekkende

Saken får også KrF-leder Knut Arild Hareide til å reagere på en søndagstung VM-dag:

- Det er urovekkende å lese VGs sak om predikanter som tjener millioner på å be for syke. Forbønn må aldri bli gjort til en kommersiell handelsvare, skriver han på Facebook.

Hareide er opptatt av at «troen, trøsten og omsorgen i bønn og forbønn er grunnleggende for kristen trosutøvelse og kirkens diakoni.»

Himmelsk inntektsvekst

Ifølge Kapital har Svein-Magne Pedersen gjennom stiftelsen «Misjonen Jesus Leger» (MJL), hatt en himmelsk inntektsvekst, skriver Hegnar.no.

I 2016 var omsetningen på 17,6 millioner kroner, en økning på 20 prosent fra året før og nær 150 prosent mer enn i 2003.

«Teletorg er tuftet på frivillighet og rettferdighet. Når noen ringer til oss for å få forbønn, får de høre at «det koster kroner 14 fra du får svar». Da kan den syke selv bestemme om de vil ringe eller å la være å gjøre det,» leser vi på MJLs hjemmeside.

- Svært problematisk

KrF-leder Knut Arild Hareide frykter for konsekvensene av praksisen:

- Da gjør det sterkt inntrykk å lese om mennesker i sårbare situasjoner som opplever seg utnyttet. Det er også svært problematisk dersom alvorlig syke mennesker blir rådet til å la være å ta medisin eller oppsøke lege, sier han.

Hareide er glad for at helseministeren tar affære:

- Jeg er glad helseministeren sier han skal se på saken, og at han samtidig presiserer at lovverket må verne om religionsfriheten til å be for hverandre, sier KrF-lederen.

- Ingen handelsvare

Samtidig er han klinkende klar:

- Som kristen har jeg tro på forbønn og at Gud er med oss i alt vi erfarer, men jeg tar sterk avstand fra virksomhet som gjør forbønn til en handelsvare og at helbredelse legges ut for salg.

Selbekk: - Kritikkverdig

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener også Pedersens fremgangsmåte er kritikkverdig.

- Det er kritikkverdig av Svein-Magne Pedersen å ta betalt for forbønn. Men han er ingen bedrager. Her er min leder etter VGs artikler om mirakelpredikanten i helgen, skriver Selbekk på sin Facebook-side.

Elden: - Ingen lovbrudd

Høyesterettsadvokat John Christian Elden representerer Svein-Magne Pedersen.

Elden avviser at Pedersen bryter loven:

«Stiftelsen er en ideell organisasjon som drives i samsvar med norsk lov. Den er tuftet på religiøse oppfatninger og tro. Den driver ikke medisinsk virksomhet, men går i forbønn. Forbønn kan enten skje ved at trosfeller oftest gratis tar direkte kontakt ved oppmøte, på e-post, ved brev – eller ved frivillig bruk av teletorgtjenesten. Av stiftelsens omsetning i 2016 på rundt 17,6 millioner, kommer 2,6 millioner fra ulike teletorgtelefoner. 177.000 brev er sendt ut med porto til de som har kontaktet stiftelsen. Ingen krever betaling, men kollekt er en sentral del av finansieringen i alle trossamfunn. 75 prosent av midlene er anvendt til stiftelsens ideelle formål, mens 15 prosent er medgått til administrasjon og utgifter. Stiftelsestilsynet vokter over at ingen midler brukes privat eller utenfor det lovlige formål,» skriver Elden.

Stiftelsen er kjent med at enkelte leger er kritiske til forbønn og religion som ikke kan bevises ved fysiske bevis.

- Bønn er ikke og kan ikke være noe legemiddel. Det foreligger slik jeg ser det ingen lovbrudd – hverken systematiske eller enkeltvis – i de spørsmål VG har reist, mener Elden.

Du kan lese hele tilsvaret her.