Eide ble innvilget etterlønn fra Stortinget i 2018. KrF-politikeren fikk da beskjed om å underrette administrasjonen om eventuell inntekt i perioden, skriver Dagens Næringsliv.

Etterlønnen ble avkortet én gang. Etter fratrekket satt Eide igjen med litt i underkant av 800.000 kroner i etterlønn. KrF-politikeren hadde imidlertid tjent langt mer enn pengene som ble trukket fra, skriver avisen.

I midten av november i år krevde Stortinget å få tilbakebetalt 155.005 kroner. Dette har Eide betalt.

Mesteparten av inntekten hennes kom fra et styreverv i selskapet Tafjord Kraft.

Eide sier at hun har misforstått etterlønnsordningen.

– Hadde ikke jobb – ingen lønn eller næringsinntekt i 2018. Trodde at ordningen gikk til oss som ikke hadde noen jobb å gå tilbake til. Jeg rapporterte jevnlig til Nav med kopi til Stortinget. Ellers har jeg ingen videre kommentar, skriver Eide i en melding.

Kravet mot Eide gjør at Stortinget har bedt om like under én million kroner tilbake i etterlønnssaker siden 2019, viser en oversikt fra administrasjonen. Medregnet feriepenger på etterlønn er kravet godt over millionen.

Det er snakk om ni tilbakebetalinger som følge av manglende rapportering.

Les også: De vil gi dobbel lønnsøkning til stortingsrepresentantene: – Det dummeste jeg har hørt