Brasil er en av verdens største økonomier, men er samtidig det landet som Norge har gitt desidert mest bistandsmidler til de siste årene.

Jens Stoltenberg bestemte i 2008 at Norge skulle være første land som betalte penger til Amazonasfondet for at Brasil skulle hugge ned mindre regnskog enn de hadde planer om.

- Tiltak mot avskoging kan gi oss de største, raskeste og billigste reduksjonene i utslippene av klimagasser, sa Stoltenberg da avtalen ble kjent.

Reduserte utslipp i Brasil kan ikke føres i det norske klimaregnskapet, og satsingen har derfor vært en del av bistandsbudsjettet.

Les også: Brasil mener Norge har kastet bort åtte milliarder på regnskog - Norge mener det har vært «en stor suksess»

KrF-utvalg vil sette ned foten

Denne pengebruken ønsker et utvalg i KrF, som har bistandsministeren, at det nå skal bli en slutt på.

- Vi foreslår å kutte bistanden til regnskogbevaring i Brasil. Dette er ikke god bistand, sier leder av KrFs internasjonale utvalg, Sturla Henriksbø, til Nettavisen.

Utvalget er et faglig utvalg for internasjonal politikk i regjeringspartiet.

- Riksrevisjonen gjennomgikk i 2018 Den norske klima- og skogsatsingen (regnskogbistanden) og konkluderte med at det ikke kunne dokumenteres noen effekt av den norske bistanden, til tross for at Norge fra 2008 til 2017 hadde brukt 23,5 milliarder kroner i denne satsingen. Brasil er en av de største mottakerne av denne bistanden, sier han.

Les også: Norge har brukt 280 milliarder på bistand - mer enn 52.000 kroner for hver eneste innbygger

- Må tenke annerledes

Utvalget mener målet med prosjektet er god, men er ikke imponert over resultatene:

- Det er ingen tvil om at bevaring av regnskog er viktig for verdens klima. Amazonas er som den største regnskogen i verden også viktig å bevare. Ødeleggelse av regnskogene vil trolig bidra til globale klimaødeleggelser som vil få dramatisk konsekvenser for hele verden. Dersom Norge kan bidra til å stanse ødeleggelse av regnskogen er det viktig. Men hvis den metoden eller inngangen vi har brukt til nå ikke har virket, må vi slutte med det og tenke nytt.

- De fleste andre land som mottar bistand er fattige land. Brasil er derimot et mellominntektsland som i løpet av den siste 10-årsperioden har arrangert både et fotball-VM og et sommer-OL. Myndighetene i Brasil ønsker ikke å samarbeid med Norge om regnskogbevaring, og motarbeider de norske tiltakene. Da må vi tenke annerledes, og bistanden til Brasil, slik den gis i dag, må opphøre, sier utvalgslederen

Mener 3 milliarder i året kan brukes bedre

KrF-utvalget mener hele regnskogsatsingen nå må revurderes, og at pengene i stedet bør brukes på mer effektive tiltak.

- Siden Stoltenberg-regjeringens tid har 3 milliarder kroner årlig på bistandsbudsjettet vært låst til regnskogsatsingen. Når det nå er gått over et tiår uten at effekten har vist seg, og mange av pengene bare er satt på bankkonto til Amazonasfondet uten å bli brukt, så er det på tide å ta en ny vurdering av hvordan man kan bruke disse pengene på en måte som bidrar aller best til å bremse klimaendringene. Vi foreslår å oppheve låsingen av de 3 milliardene til regnskogsbevaring, slik at pengene kan brukes andre steder, sier Henriksbø.

Han påpeker at det er ikke mangel på andre prosjekter som trenger pengene:

- Det andre klimatiltak og bistandsformål som er underfinansiert, og som trolig ville hatt større effekt på verdensklimaet. Av hensynet til klimaet må vi heller se på hvor pengene kan få bedre effekt, sier Henriksbø.

Innspillet fra KrF-utvalget skal nå ut på høring i partiet, og blir eventuelt vedtatt politikk fra neste stortingsperiode.