Gå til sidens hovedinnhold

KrF vil ha advarsel på øl-, vin- og spritflasker

KrF går inn for å merke øl-, vin- og spritflasker på samme måte som røykpakkene.

– Alkohol har enormt store skadevirkninger som koster enkeltmennesker og sivilsamfunn dyrt, skriver KrFs ungdomsparti KrFU i begrunnelsen for forslaget som lørdag ble behandlet på partiets landsmøte.

Et stort flertall i partiet stilte seg bak ønsket om å merke alkohol med informasjon om skadevirkningene, på lik linje som med tobakk.

Regjeringen har allerede gått inn for å merke flaskene med advarsler om alkoholbruk under graviditet og kjøring i sin alkoholstrategi, men KrF tar altså dette et skritt lenger med mer generelle advarsler.

Les også: Drikker du én av disse, får du i deg 15 flere sukkerbiter enn om du drikker samme brus i Storbritannia

Tydelig nei til avkriminalisering av narkotika

KrF vedtok på sitt landsmøte lørdag å endre en formulering i forslaget til partiprogram fra «bruk og besittelse av narkotika skal ikke legaliseres» til «bruk og besittelse av narkotika skal ikke avkriminaliseres».

Det kan tolkes som et tydelig signal mot regjeringens rusreform, hvor nettopp avkriminalisering er et sentralt punkt.

KrF har lenge vært tydelige på at de ikke liker sin egen regjerings rusreform, men likevel kommer til å stemme for den i Stortinget. Partileder Kjell Ingolf Ropstad har til og med sagt til VG at han håper den ikke blir vedtatt i Stortinget slik den er nå.

Rusreformens framtid er for tiden i det blå etter at Arbeiderpartiets landsmøte vendte tommelen ned for avkriminalisering for to uker siden.

Høyre, Venstre, SV, Rødt og MDG er alle positive til en form for avkriminalisering, mens Sp, Frp og KrF har sagt nei.

Forslaget til rusreform ble lagt fram 19. februar. Et hovedelement er at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk skal avkriminaliseres og ikke lenger straffes.

Les også: Rusreformen strander - Venstre kan gå inn for cannabis på apotek

Kontantstøtte for å pleie eldre

På landsmøtet vedtok KrF en omfattende pakke til pårørende som pleier eldre. Partiet vil blant annet tilby kontantstøtte til pårørende og avlastning på resept.

Paritet har pekt ut eldreomsorg som én av to hovedsaker i valgkampen. Mer støtte til pårørende som pleier en ektefelle eller foreldre står sentralt i satsingen, og lørdag vedtok landsmøtet å gå inn for følgende:

* Kontantstøtte til pårørende som pleier eldre. Partileder Kjell Ingolf Ropstad har sagt at den vil ligge på rundt 7.500 kroner.

* Utrede innføring av ti «pårørendedager» per år etter modell fra «omsorgspenger» for barn under tolv år. Dermed kan folk være hjemme fra jobb for å pleie og hjelpe eldre. Disse omsorgsdagene skal være betalt for og etter hvert bygges ut, ifølge vedtaket.

* Avlastning på resept. Partiet vil gjennomføre en avlastningsreform der fastlegen kan pålegge kommunen å gi avlastning til pårørende. Pålegget følges av penger fra folketrygden på samme måte som med sykmelding.

Flere tiltak

I partiprogrammet som vedtas i helgen, slås det også fast at KrF vil utrede muligheten for å gi skattefradrag for personer som velger å gjøre omsorgsarbeid for sine nærmeste som en del av sin hverdag.

Partiet vedtok lørdag også å lage en nasjonal strategi for ferieavlastningsordninger for pårørende som har sine eldre boende hjemme.

KrF vil også opprette et eldreombud i hver kommune for å påse at de eldres rettigheter og meninger blir tatt på alvor.

Skal utrede egenandel på tannhelse

Detaljene i de vedtatte pårørendeordningene er ikke klare, men partileder Kjell Ingolf Ropstad skisserte blant annet kontantstøtteordningen slik i forkant av landsmøtet:

– For eksempel: Hvis du har en syk far som kan klare seg uten sykehjemsplass, så kan du få 7.500 kroner i måneden dersom han kan flytte inn til deg eller i tilknytning til deg, for eksempel i en sokkelleilighet, sa Ropstad.

Partiets landsmøte behandlet lørdag flere helsepolitiske saker. De gikk blant annet inn for å utrede muligheten for å innføre egenandel hos tannlegen på samme måte som ved legebesøk. Partiet vil også evaluere dagens foretaksmodell i sykehussektoren og styrke den demokratiske styringen.

Les også: ALS-syke Nils Arne (36) inspirerte Mads Hansens nye Instagram-aksjon