Helsepolitisk talskvinne Laila Dåvøy i KrF og partileder Dagfinn Høybråten tok til orde for et statlig løft for de rusavhengige da de oppsummerte vårsesjonen for pressen på Aker Brygge i Oslo mandag.

Om bord i Nesoddenbåten «Tidedronningen» lanserte de to partiets rusmilliard.

Les også: 22 tiltak for rusavhengige

Nei til heroinutdeling
Målsettingen er raskere og bedre hjelp til rusavhengige, flere institusjonsplasser og mer fokus på de som har det verst, de mest behandlingstrengende blant misbrukerne.

Laila Dåvøy hadde mye godt å si om forslagene til utvalget Thorvald Stoltenberg har ledet, men avviser forslaget om å gi heroin til de aller tyngste misbrukerne, slik noen land har forsøkt.

- På dette punktet skiller vi oss ut fra Stoltenberg-utvalget, sa Dåvøy.

Partiet godtar derimot at såkalt legemiddelassistert rehabilitering med metadon har kommet for å bli, men vil ha en reform av denne delen av rusomsorgen med mer vekt på rehabilitering og mindre vekt på legemidler.

* Øremerke midler til behandling og rehabilitering av de sykeste blant de rusavhengige

* Vil at flere skal få langtidsbehandling og vil styrke institusjonene

* Rett til behandling innen 30 dager

* Vil at statlige midler skal gå til kommunene der den rusavhengige oppholder seg

* Skape mer forutsigbarhet for private, ideelle institusjoner, blant annet med lengre avtaleperioder

* KrF godtar metadonbehandling, men vil ha økt vekt rehabilitering, mindre vekt på legemidler

* KrF vil ikke godta åpne brukermiljøer, som for eksempel rundt Oslo S

* KrF vil ikke tillate sprøyterom og annet de oppfatter som legalisering av narkotikamisbruk

* KrF avviser forslag om heroinstøttet behandling

Kritiserte anbudsregimet
KrF mener mye av dagens arbeid innen rusomsorgen er for lite langsiktig og for lite målrettet. For å bøte på dette vil de blant annet likestille statlige og private organisasjoner innen rusfeltet og styrke de frivillige organisasjonenes mulighet til å gjøre en god jobb.

Dagens anbudssystem der organisasjonene får en kort tidshorisont å planlegge og budsjettere etter er ifølge KrF et stort problem.

- Dette anbudsregimet er ikke heldig, uttaler Dåvøy.

Raskere hjelp
Videre understreket hun behovet for rask hjelp til de som ønsker å komme seg ut av rusavhengigheten - med rett til behandling innen 30 dager.

- Hvis en rusavhengig tar kontakt, så må de få hjelp med en gang.

KrF er glad for at de rødgrønne også har satt fokus på rusomsorgen, men er redd de vil bruke for lang tid.

- Vi vet hva som trengs innen rusomsorgen. Det er ikke nødvendig å sitte og vente på resultatet av en høring rundt Stoltenberg-utvalgets forslag. Vi kan begynne i morgen, sa Dåvøy.

Vil gjerne snakke mer med Jens
Partileder Dagfinn Høybråten benyttet pressekonferansen til å lange ut mot det han kalte de rødgrønnes manglende engasjement for Stortinget.

- Det er et faresignal når regjeringen ikke er opptatt av å lytte og ikke opptatt av å samarbeide, sa Høybråten og understreket at de rødgrønne - med et flertall bak seg på Stortinget - er i sin fulle rett til å utøve sin politikk, men at det vil være klokt av dem å samarbeide mer.

Derfor viste han også fram et postkort med en sommerhilsen han har sendt statsminister Jens Stoltenberg med en oppfordring om at han legger om kursen i sommer og til høsten tar en prat med KrF og opposisjonen blant annet om jernbane og fattigdom.