Årets stortingsvalg var en katastrofe for KrF. Med kun 149.000 stemmer har partiet tapt over 200.000 stemmer på de tre siste valgene og gått fra å være et folkeparti til å bli et lite miniparti.

For 12 år siden lå KrF i rygg på Høyre og Fremskrittspartiet. Nå er partiet så vidt større enn Venstre, og nedgangen har fortsatt på meningsmålingene etter valget.

Nedgangen kommer ikke på grunn av, men til tross for, innvandringen til Norge. Det er nemlig en myte at innvandrere flest er muslimer. Statistikken viser at katolikkene er i klart flertall, og medlemsmassen i kristne trossamfunn utenfor statskirken har økt de siste 40 årene. Nå har ikke alle disse stemmerett, men det er lite støtte for at innvandringen fra EØS-landene skulle føre til noen avkristning av Norge.

Ved inngangen til 2008 var 82 prosent av befolkningen - eller 3,9 millioner mennesker - medlem av statskirken.

KrFs problemer har altså mer med partiets evne til å selge seg selv og sitt budskap, enn med motvind i befolkningen.

Av partiets hovedsaker er ingen spesifikt «kristne»: Kjernesakene er valgfrihet for småbarnsfamiliene, verdighet i eldreomsorgen, vern om miljøet og klimaet, og kamp mot fattigdom i Norge og verden.

Siden KrF faller og faller, mens partiets kjernesaker har grobunn, så er det påkrevet med en ærlig og hard debatt i partiet. Det er åpenbart dype motsetninger mellom kristne fundamentalister og de mer verdikonservative. Symbolsaker som homofile ekteskap og støtten til Israel deler partiet langs en moderne og mer tradisjonell akse.

Fra flere hold i partiet kommer forslag om navnebytte og kursskifte. Det kan være et lurt trekk. Valgoppslutningen tilsier at KrF ikke er et folkeparti, og valget av kjernesaker er ikke spesielt kristelige.

De siste årene har Fremskrittspartiet utfordret KrF hos kjernevelgerne, spesielt i Israel-spørsmålet. Men de to partiene står milevidt fra hverandre i profil og visjoner, og KrF kan lykkes mer ved å selge egen politikk enn å frykte spekkhugging blant kjernevelgerne. Spørsmålet er også hvor de kristne velgerne skal gå hvis KrF legger seg litt mer mot sentrum. Senterpartiet lyktes eksempelvis lenge å beholde bøndenes stemmer til tross for at de byttet ut Bondeparti-navnet.

Valgresultatet tyder på at KrF er slitt mellom fallende oppslutning hos de mest konservative kristne - samtidig som partiet oppfattes for prektig og kristent for store velgergrupper som er opptatt av partiets kjernesaker.

Det ville være typisk for partiet om nestleder Inger Lise Hansen slår følge med tidligere talenter som Kristin Aase ut av partiet.

Men denne gang er ikke løpet kjørt på forhånd for dem som ønsker å modernisere KrF.

Det katastrofale valget har satt fart i en sjelegranskning partiet må våge å ta hvis ikke KrF skal få en død i skjønnhet.