Gå til sidens hovedinnhold

Krig er eneste utvei for Iran

Gryende konflikt mellom Iran og USA:

En militær konflikt vil kunne ha positive følger for regimet, både internt i Iran og eksternt i det internasjonale samfunnet.

Leserbrev skrevet av Mehdi Azadmehr

Konflikten mellom Iran og USA blusset opp igjen etter at USA trakk seg fra atomavtalen og innførte sanksjoner med et hovedmål å sette maksimalt press på det islamske regimet i Iran.

Drone-konflikt

Denne konflikten nådde sitt foreløpige høydepunkt da en amerikansk drone ble skutt ned av den iranske revolusjonsgarden.

Uavhengig om denne dronen befant seg i iransk eller internasjonalt luftrom, var dette en provokativ handling fra Irans side.

Mange, inkludert Irans revolusjonsgarde, ventet spent på et amerikansk militært motsvar - som noe overraskende uteble.

Les mer

Trump fornærmet over Irans reaksjon

Spørsmålet er da hvorfor USA ikke svarte miltært på Irans drone-angrep?

Et amerikansk militær-svar ville ha uforutsette og uante følger og kunne satt hele regionen i flammer og kaos - noe verken USA eller andre land i regionen ønsker.

Ville ha svekket USAs sanksjoner

Et militært motsvar ville også svekket USAs sanksjoner, som har vist seg å være effektive og har strupet økonomien i Iran og gjort regimet handlingslammet.

Ifølge offisielle iranske tall var inflasjonen i landet på rundt 38 prosent, der inflasjonen på matvarer var på cirka 56 prosent det siste året - noe som virker å være høyere i virkeligheten.

Irans økonomiske vekst er rapportert til minus seks prosent det siste året på grunn av mangel på investeringer, råvarer og teknologi.

Eurostat rapporterte i år et stort fall i handelen mellom Iran og Europa som følge av sanksjonene. Tilsvarende gjelder for handelen med Kina, India og Japan. Summen av dette har resultert i en økende fattigdom og misnøye blant Irans befolkning. Det har også svekket president Hassan Rouhanis regjering og Irans evne til å finansiere operasjoner utenfor sine grenser.

Skrur krana til enda hardere

Etter nedskytingen av dronen utvidet USA sine sanksjoner til å gjelde Irans øverste leder, hans stab og noen av de øverste lederne i revolusjonsgarden. Senere denne uken vil Irans utenriksminister Mohammad Javar Zarif bli omfattet av tilsvarende sanksjoner. Irans revolusjonsgarde er allerede satt i USAs terrorliste.

Les mer

Derfor har USA utpekt Irans revolusjonsgarde som en terror-organisasjon

Det iranske regimet har prøvd, men ser få muligheter til å komme seg ut av denne knipen. Unntaket er en militær konflikt med nettopp USA.

Hva har da Iran å vinne ved en militær konflikt med USA?

Konflikt kan slå positivt ut

En militær konflikt vil kunne ha positive følger for regimet, både internt i Iran og eksternt i det internasjonale samfunnet.

I Iran vil regimet kunne bruke krigen for alt det er verdt og skaffe seg sympati blant folket. Tilsvarende det som skjedde etter revolusjonen da Irak angrep Iran, noe som samlet iranerne mot en felles fiende og om revolusjonen.

Regimet vil også kunne slå ned på alt opprør i landet med påskudd av en ytre fiende.

Nesten hele verdenssamfunnet, inkludert EU, Nato, Kina og Russland har allerede uttrykt bekymring for et eventuelt krig og oppfordret begge landene til dempe spenningen i regionen.

En krig vil kunne skape diplomatisk krise mellom USA og sine nærmeste allierte tilsvarende det som skjedde under Irak-krigen - noe som igjen kan føre til lettelse av sanksjonene overfor Iran.

Les mer

Trump antyder at nedskyting av amerikansk drone kan ha vært en feil

Sympati fra muslimske naboer

Regimet regner også med å få sympati blant en del av befolkningen i de muslimske nabolandene som betrakter USA som den store fienden - som igjen kan legge press på sine regjeringer.

Militært er Iran underlegne USA, noe regimet er smertelig klar over. Men de ser foreløpig ingen annen utvei enn en militært konflikt.

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser